Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Odin
Juridisk navn:  Stiftelsen Odin
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22005660
C/O Norsk Jazzforum Grensen 18 C/O Norsk Jazzforum Grensen 18 Fax: 22005661
0159 Oslo 159 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 956144930
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/31/1981
Foretakstype: STI
Revisor: Statsautorisert Revisor Bente Wilhelmsen
Regnskapsfører: Økonomispesialisten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.78%
Resultat  
  
62.79%
Egenkapital  
  
41.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.752.000 1.840.000 1.434.000 1.579.000 1.634.000
Resultat: 210.000 129.000 -100.000 127.000 97.000
Egenkapital: 713.000 503.000 374.000 474.000 346.000
Regnskap for  Stiftelsen Odin
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.752.000 1.840.000 1.434.000 1.579.000 1.634.000
Driftskostnader -1.543.000 -1.711.000 -1.533.000 -1.452.000 -1.538.000
Driftsresultat 210.000 129.000 -100.000 127.000 97.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 210.000 129.000 -100.000 127.000 97.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 210.000 129.000 -100.000 127.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 807.000 560.000 461.000 568.000 414.000
Sum eiendeler 857.000 610.000 511.000 618.000 464.000
Sum opptjent egenkapital 0 174.000 274.000 146.000
Sum egenkapital 713.000 503.000 374.000 474.000 346.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 144.000 106.000 137.000 144.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 857.000 609.000 511.000 618.000 464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 359.000 555.000 534.000 659.000 769.000
Andre inntekter 1.393.000 1.285.000 900.000 920.000 865.000
Driftsinntekter 1.752.000 1.840.000 1.434.000 1.579.000 1.634.000
Varekostnad -722.000 -740.000 -691.000 -703.000 -765.000
Lønninger -721.000 -815.000 -719.000 -654.000 -676.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -156.000 -123.000 -95.000 -97.000
Driftskostnader -1.543.000 -1.711.000 -1.533.000 -1.452.000 -1.538.000
Driftsresultat 210.000 129.000 -100.000 127.000 97.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 210.000 129.000 -100.000 127.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 30.000 30.000
Kundefordringer 150.000 65.000 92.000 55.000 19.000
Andre fordringer 13.000 11.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 644.000 484.000 370.000 482.000 365.000
Sum omløpsmidler 807.000 560.000 461.000 568.000 414.000
Sum eiendeler 857.000 610.000 511.000 618.000 464.000
Sum opptjent egenkapital 0 174.000 274.000 146.000
Sum egenkapital 713.000 503.000 374.000 474.000 346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 34.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 5.000 5.000 1.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 72.000 68.000 99.000 109.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 0 33.000 34.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 106.000 137.000 144.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 857.000 609.000 511.000 618.000 464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 663.000 454.000 324.000 424.000 296.000
Likviditetsgrad 1 5.6 5.3 3.4 3.9 3.5
Likviditetsgrad 2 5.6 5.3 3.4 3.7 3.3
Soliditet 83.2 82.6 73.2 76.7 74.6
Resultatgrad 12.0 7 8 5.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 24.5 21.3 -19.6 20.6 20.9
Signatur
12.05.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2022
Prokura
Partapuoli Unni Brit
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex