Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Norsk Revyfaglig Senter
Juridisk navn:  Stiftelsen Norsk Revyfaglig Senter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74321050
Gartlandsvegen 12 Gartlandsvegen 12 Fax: 74321051
7877 Høylandet 7877 Høylandet
Fylke: Kommune:
Trøndelag Høylandet
Org.nr: 961080835
Aksjekapital: 514.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/7/1991 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bakkan Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.66%
Resultat  
  
27.92%
Egenkapital  
  
11.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.699.000 4.006.000 3.730.000 4.257.000 3.963.000
Resultat: 197.000 154.000 7.000 -61.000 59.000
Egenkapital: 1.930.000 1.733.000 1.579.000 1.573.000 1.634.000
Regnskap for  Stiftelsen Norsk Revyfaglig Senter
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.699.000 4.006.000 3.730.000 4.257.000 3.963.000
Driftskostnader -3.508.000 -3.863.000 -3.722.000 -4.317.000 -3.904.000
Driftsresultat 191.000 142.000 8.000 -61.000 59.000
Finansinntekter 8.000 14.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finans 6.000 12.000 -1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 197.000 154.000 7.000 -61.000 59.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 197.000 154.000 7.000 -61.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 627.000 701.000 778.000 857.000 937.000
Sum omløpsmidler 1.715.000 1.617.000 1.338.000 1.351.000 1.286.000
Sum eiendeler 2.342.000 2.318.000 2.116.000 2.208.000 2.223.000
Sum opptjent egenkapital 1.416.000 1.219.000 1.065.000 1.059.000 1.120.000
Sum egenkapital 1.930.000 1.733.000 1.579.000 1.573.000 1.634.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 413.000 585.000 537.000 636.000 589.000
Sum gjeld og egenkapital 2.343.000 2.318.000 2.116.000 2.209.000 2.223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.453.000 3.767.000 3.509.000 4.061.000 3.738.000
Andre inntekter 246.000 239.000 221.000 195.000 225.000
Driftsinntekter 3.699.000 4.006.000 3.730.000 4.257.000 3.963.000
Varekostnad 0 -10.000 -37.000 0
Lønninger -2.106.000 -2.605.000 -2.494.000 -2.800.000 -2.369.000
Avskrivning -74.000 -76.000 -79.000 -80.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.328.000 -1.182.000 -1.139.000 -1.400.000 -1.455.000
Driftskostnader -3.508.000 -3.863.000 -3.722.000 -4.317.000 -3.904.000
Driftsresultat 191.000 142.000 8.000 -61.000 59.000
Finansinntekter 8.000 14.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finans 6.000 12.000 -1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 197.000 154.000 7.000 -61.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 617.000 668.000 719.000 769.000 820.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 33.000 59.000 88.000 118.000
Sum varige driftsmidler 627.000 701.000 778.000 857.000 937.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 627.000 701.000 778.000 857.000 937.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 79.000 115.000 341.000 165.000
Andre fordringer 118.000 0 0 34.000 34.000
Sum investeringer 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000
Kasse, bank 1.575.000 1.523.000 1.209.000 972.000 1.083.000
Sum omløpsmidler 1.715.000 1.617.000 1.338.000 1.351.000 1.286.000
Sum eiendeler 2.342.000 2.318.000 2.116.000 2.208.000 2.223.000
Sum opptjent egenkapital 1.416.000 1.219.000 1.065.000 1.059.000 1.120.000
Sum egenkapital 1.930.000 1.733.000 1.579.000 1.573.000 1.634.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 53.000 112.000 80.000 170.000 175.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 169.000 184.000 191.000 189.000 185.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 191.000 289.000 266.000 278.000 229.000
Sum kortsiktig gjeld 413.000 585.000 537.000 636.000 589.000
Sum gjeld og egenkapital 2.343.000 2.318.000 2.116.000 2.209.000 2.223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.302.000 1.032.000 801.000 715.000 697.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.8 2.5 2.1 2.2
Likviditetsgrad 2 4.2 2.8 2.5 2.1 2.2
Soliditet 82.4 74.8 74.6 71.2 73.5
Resultatgrad 5.2 3.5 0.2 -1.4 1.5
Rentedekningsgrad 95.5 7 2.7 -30.5 19.7
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 8.5 6.7 0.5 -2.7 2.7
Signatur
28.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.06.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex