Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Norsk Kulturarv
Juridisk navn:  Stiftelsen Norsk Kulturarv
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46975100
Postboks 26 Edvard Storms Veg 4 Fax: 61217701
2684 Vågå 2680 Vågå
Fylke: Kommune:
Innlandet Vågå
Org.nr: 968678086
Aksjekapital: 1.550.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/25/1993
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Otta Vågå As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.15%
Resultat  
  
-93.31%
Egenkapital  
  
0.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.910.000 10.475.000 10.830.000 8.136.000 7.529.000
Resultat: 16.000 239.000 30.000 372.000 -561.000
Egenkapital: 4.043.000 4.028.000 3.789.000 3.759.000 3.386.000
Regnskap for  Stiftelsen Norsk Kulturarv
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.910.000 10.475.000 10.830.000 8.136.000 7.529.000
Driftskostnader -10.960.000 -10.285.000 -10.831.000 -7.781.000 -8.114.000
Driftsresultat -50.000 190.000 -1.000 355.000 -585.000
Finansinntekter 66.000 58.000 32.000 19.000 24.000
Finanskostnader 0 -9.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 66.000 49.000 31.000 18.000 23.000
Resultat før skatt 16.000 239.000 30.000 372.000 -561.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 239.000 30.000 372.000 -561.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 234.000 322.000 456.000 612.000 775.000
Sum omløpsmidler 5.912.000 8.056.000 7.266.000 6.093.000 5.786.000
Sum eiendeler 6.146.000 8.378.000 7.722.000 6.705.000 6.561.000
Sum opptjent egenkapital 2.493.000 2.478.000 2.239.000 2.209.000 1.836.000
Sum egenkapital 4.043.000 4.028.000 3.789.000 3.759.000 3.386.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.103.000 4.351.000 3.934.000 2.947.000 3.175.000
Sum gjeld og egenkapital 6.146.000 8.379.000 7.723.000 6.706.000 6.561.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.910.000 10.475.000 10.830.000 8.136.000 7.529.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.910.000 10.475.000 10.830.000 8.136.000 7.529.000
Varekostnad -41.000 -19.000 -22.000 -189.000 -62.000
Lønninger -2.828.000 -3.072.000 -2.854.000 -3.116.000 -3.695.000
Avskrivning -107.000 -134.000 -156.000 -162.000 -162.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.984.000 -7.060.000 -7.799.000 -4.314.000 -4.195.000
Driftskostnader -10.960.000 -10.285.000 -10.831.000 -7.781.000 -8.114.000
Driftsresultat -50.000 190.000 -1.000 355.000 -585.000
Finansinntekter 66.000 58.000 32.000 19.000 24.000
Finanskostnader 0 -9.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 66.000 49.000 31.000 18.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 239.000 30.000 372.000 -561.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 107.000 241.000 376.000 510.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 0 0 22.000 50.000
Sum varige driftsmidler 19.000 0 0 22.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
Sum anleggsmidler 234.000 322.000 456.000 612.000 775.000
Varebeholdning 46.000 63.000 75.000 64.000 238.000
Kundefordringer 55.000 80.000 48.000 120.000 508.000
Andre fordringer 626.000 2.060.000 1.176.000 968.000 709.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.185.000 5.854.000 5.967.000 4.941.000 4.331.000
Sum omløpsmidler 5.912.000 8.056.000 7.266.000 6.093.000 5.786.000
Sum eiendeler 6.146.000 8.378.000 7.722.000 6.705.000 6.561.000
Sum opptjent egenkapital 2.493.000 2.478.000 2.239.000 2.209.000 1.836.000
Sum egenkapital 4.043.000 4.028.000 3.789.000 3.759.000 3.386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 329.000 418.000 533.000 242.000 54.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 178.000 174.000 169.000 153.000 175.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.595.000 3.760.000 3.231.000 2.552.000 2.946.000
Sum kortsiktig gjeld 2.103.000 4.351.000 3.934.000 2.947.000 3.175.000
Sum gjeld og egenkapital 6.146.000 8.379.000 7.723.000 6.706.000 6.561.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.809.000 3.705.000 3.332.000 3.146.000 2.611.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.9 1.8 2 1.8
Likviditetsgrad 2 2.8 1.8 1.8 2 1.7
Soliditet 65.8 48.1 49.1 56.1 51.6
Resultatgrad -0.5 1.8 4.4 -7.8
Rentedekningsgrad 21.1 3
Gjeldsgrad 0.5 1.1 1 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 0.3 3 0.4 5.6 -8.6
Signatur
18.02.2020
STYRELEIAR OG DAGLEG LEIAR KVAR FOR SEG.
Prokurister
21.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex