Stiftelsen Norsk Fjordhestgard
Juridisk navn:  Stiftelsen Norsk Fjordhestgard
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57868315
Postboks 31 Fax: 57868375
6830 Byrkjelo 6826 Byrkjelo
Fylke: Kommune:
Vestland Gloppen
Org.nr: 856625982
Aksjekapital: 70 NOK
Etableringsdato: 5/19/1988
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.47%
Resultat  
  
270.97%
Egenkapital  
  
23.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 556.000 746.000 864.000 783.000 839.000
Resultat: 115.000 31.000 63.000 -26.000 81.000
Egenkapital: 599.000 484.000 453.000 365.000 391.000
Regnskap for  Stiftelsen Norsk Fjordhestgard
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 556.000 746.000 864.000 783.000 839.000
Driftskostnader -445.000 -715.000 -801.000 -814.000 -759.000
Driftsresultat 110.000 31.000 63.000 -31.000 80.000
Finansinntekter 5.000 1.000 0 5.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -4.000
Finans 5.000 0 0 5.000 1.000
Resultat før skatt 115.000 31.000 63.000 -26.000 81.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 31.000 63.000 -26.000 81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 178.000 231.000 283.000 335.000 387.000
Sum omløpsmidler 529.000 444.000 365.000 311.000 276.000
Sum eiendeler 707.000 675.000 648.000 646.000 663.000
Sum opptjent egenkapital 529.000 414.000 383.000 295.000 321.000
Sum egenkapital 599.000 484.000 453.000 365.000 391.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 40.000 50.000 110.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 151.000 145.000 171.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 675.000 648.000 646.000 663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.000 0 0 0 0
Andre inntekter 460.000 746.000 864.000 783.000 839.000
Driftsinntekter 556.000 746.000 864.000 783.000 839.000
Varekostnad -107.000 -179.000 -208.000 -161.000 -113.000
Lønninger -61.000 -185.000 -219.000 -397.000 -367.000
Avskrivning -53.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -299.000 -322.000 -204.000 -227.000
Driftskostnader -445.000 -715.000 -801.000 -814.000 -759.000
Driftsresultat 110.000 31.000 63.000 -31.000 80.000
Finansinntekter 5.000 1.000 0 5.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -4.000
Finans 5.000 0 0 5.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 31.000 63.000 -26.000 81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 178.000 231.000 283.000 335.000 387.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 178.000 231.000 283.000 335.000 387.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 178.000 231.000 283.000 335.000 387.000
Varebeholdning 42.000 44.000 38.000 71.000 65.000
Kundefordringer 6.000 71.000 10.000 93.000 48.000
Andre fordringer 28.000 23.000 25.000 24.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 453.000 305.000 292.000 122.000 172.000
Sum omløpsmidler 529.000 444.000 365.000 311.000 276.000
Sum eiendeler 707.000 675.000 648.000 646.000 663.000
Sum opptjent egenkapital 529.000 414.000 383.000 295.000 321.000
Sum egenkapital 599.000 484.000 453.000 365.000 391.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 40.000 50.000 110.000 142.000
Leverandørgjeld 6.000 67.000 73.000 59.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 7.000 8.000 25.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 77.000 64.000 87.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 151.000 145.000 171.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 675.000 648.000 646.000 663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 451.000 293.000 220.000 140.000 146.000
Likviditetsgrad 1 6.8 2.9 2.5 1.8 2.1
Likviditetsgrad 2 6.2 2.6 2.3 1.4 1.6
Soliditet 84.7 71.7 69.9 56.5 5
Resultatgrad 19.8 4.2 7.3 9.5
Rentedekningsgrad 3 2
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.4 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 16.3 4.7 9.7 12.8
Signatur
20.08.2021
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
20.08.2021
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex