Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Nesland
Juridisk navn:  Stiftelsen Nesland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ole Iver Olsen Strandgata 38 Nesland Fax:
9593 Breivikbotn 8380 Ramberg
Fylke: Kommune:
Nordland Flakstad
Org.nr: 980456692
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 6/8/1998 1
Foretakstype: STI
Revisor: Lofotrevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
91.39%
Egenkapital  
  
-5.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.000 0 36.000 0 0
Resultat: -21.000 -244.000 -11.000 -312.000 -113.000
Egenkapital: -389.000 -368.000 -124.000 -113.000 199.000
Regnskap for  Stiftelsen Nesland
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.000 0 36.000 0 0
Driftskostnader -46.000 -244.000 -47.000 -313.000 -120.000
Driftsresultat -21.000 -244.000 -11.000 -313.000 -120.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Resultat før skatt -21.000 -244.000 -11.000 -312.000 -113.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -244.000 -11.000 -312.000 -113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Sum omløpsmidler 73.000 123.000 130.000 116.000 537.000
Sum eiendeler 298.000 348.000 355.000 341.000 762.000
Sum opptjent egenkapital -764.000 -743.000 -499.000 -488.000 -176.000
Sum egenkapital -389.000 -368.000 -124.000 -113.000 199.000
Sum langsiktig gjeld 273.000 298.000 298.000 334.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 413.000 418.000 181.000 121.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 297.000 348.000 355.000 342.000 762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 25.000 0 36.000 0 0
Driftsinntekter 25.000 0 36.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -244.000 -47.000 -313.000 -120.000
Driftskostnader -46.000 -244.000 -47.000 -313.000 -120.000
Driftsresultat -21.000 -244.000 -11.000 -313.000 -120.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -244.000 -11.000 -312.000 -113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 123.000 130.000 116.000 537.000
Sum omløpsmidler 73.000 123.000 130.000 116.000 537.000
Sum eiendeler 298.000 348.000 355.000 341.000 762.000
Sum opptjent egenkapital -764.000 -743.000 -499.000 -488.000 -176.000
Sum egenkapital -389.000 -368.000 -124.000 -113.000 199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 273.000 298.000 298.000 334.000 371.000
Leverandørgjeld 0 11.000 0 10.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 413.000 407.000 181.000 111.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 413.000 418.000 181.000 121.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 297.000 348.000 355.000 342.000 762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -340.000 -295.000 -51.000 -5.000 345.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.7 1 2.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.7 1 2.8
Soliditet -105.7 -34.9 26.1
Resultatgrad -30.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 -1.9 -3.9 2.8
Total kapitalrentabilitet -6.7 -69.8 -2.8 -91.2 -14.8
Signatur
18.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex