Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Neptun Bergen
Juridisk navn:  Stiftelsen Neptun Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90137800
Årstadveien 27 Årstadveien 27 Fax: 55316095
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 859909922
Aksjekapital: 87.301 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/1952
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftelsen neptun norge
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.85%
Resultat  
  
-3.58%
Egenkapital  
  
10.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.106.000 18.759.000 16.793.000 1.000 12.487.000
Resultat: 15.334.000 15.904.000 12.817.000 -9.579.000 8.706.000
Egenkapital: 155.735.000 140.401.000 124.497.000 111.680.000 121.170.000
Regnskap for  Stiftelsen Neptun Bergen
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.106.000 18.759.000 16.793.000 1.000 12.487.000
Driftskostnader -3.771.000 -2.855.000 -3.976.000 -9.580.000 -3.781.000
Driftsresultat 15.334.000 15.904.000 12.817.000 -9.579.000 8.706.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 15.334.000 15.904.000 12.817.000 -9.579.000 8.706.000
Skattekostnad 0 90.000 112.000
Årsresultat 15.334.000 15.904.000 12.817.000 -9.489.000 8.818.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 160.367.000 145.327.000 129.192.000 117.796.000 127.167.000
Sum eiendeler 160.367.000 145.327.000 129.192.000 117.796.000 127.167.000
Sum opptjent egenkapital 64.029.000 50.228.000 35.915.000 24.380.000 33.869.000
Sum egenkapital 155.735.000 140.401.000 124.497.000 111.680.000 121.170.000
Sum langsiktig gjeld 1.007.000 1.259.000 1.574.000 1.968.000 2.571.000
Sum kortsiktig gjeld 3.624.000 3.667.000 3.120.000 4.148.000 3.426.000
Sum gjeld og egenkapital 160.366.000 145.327.000 129.192.000 117.797.000 127.167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 19.106.000 18.759.000 16.793.000 1.000 12.487.000
Driftsinntekter 19.106.000 18.759.000 16.793.000 1.000 12.487.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -422.000 -415.000 -399.000 -387.000 -363.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.349.000 -2.440.000 -3.577.000 -4.455.000 -3.418.000
Driftskostnader -3.771.000 -2.855.000 -3.976.000 -9.580.000 -3.781.000
Driftsresultat 15.334.000 15.904.000 12.817.000 -9.579.000 8.706.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 15.334.000 15.904.000 12.817.000 -9.489.000 8.818.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 50.000 15.000 0
Sum investeringer 160.272.000 144.918.000 127.815.000 117.317.000 126.154.000
Kasse, bank 95.000 408.000 1.326.000 465.000 1.013.000
Sum omløpsmidler 160.367.000 145.327.000 129.192.000 117.796.000 127.167.000
Sum eiendeler 160.367.000 145.327.000 129.192.000 117.796.000 127.167.000
Sum opptjent egenkapital 64.029.000 50.228.000 35.915.000 24.380.000 33.869.000
Sum egenkapital 155.735.000 140.401.000 124.497.000 111.680.000 121.170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.007.000 1.259.000 1.574.000 1.968.000 2.571.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.007.000 1.259.000 1.574.000 1.968.000 2.571.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 252.000 315.000 394.000 514.000 671.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.372.000 3.352.000 2.727.000 3.634.000 2.755.000
Sum kortsiktig gjeld 3.624.000 3.667.000 3.120.000 4.148.000 3.426.000
Sum gjeld og egenkapital 160.366.000 145.327.000 129.192.000 117.797.000 127.167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 156.743.000 141.660.000 126.072.000 113.648.000 123.741.000
Likviditetsgrad 1 44.3 39.6 41.4 28.4 37.1
Likviditetsgrad 2 44.3 39.6 41.4 28.4 37.1
Soliditet 97.1 96.6 96.4 94.8 95.3
Resultatgrad 80.3 84.8 76.3 69.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 9.6 10.9 9.9 -8.1 6.8
Signatur
19.07.2021
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.07.2021
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex