Stiftelsen Neptun Bergen
Juridisk navn:  Stiftelsen Neptun Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90137800
Årstadveien 27 Årstadveien 27 Fax: 55316095
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 859909922
Aksjekapital: 87.301 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/1/1952
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftelsen neptun norge
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.71%
Resultat  
  
24.09%
Egenkapital  
  
12.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.759.000 16.793.000 1.000 12.487.000 4.675.000
Resultat: 15.904.000 12.817.000 -9.579.000 8.706.000 1.235.000
Egenkapital: 140.401.000 124.497.000 111.680.000 121.170.000 112.351.000
Regnskap for  Stiftelsen Neptun Bergen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.759.000 16.793.000 1.000 12.487.000 4.675.000
Driftskostnader -2.855.000 -3.976.000 -9.580.000 -3.781.000 -3.439.000
Driftsresultat 15.904.000 12.817.000 -9.579.000 8.706.000 1.235.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 15.904.000 12.817.000 -9.579.000 8.706.000 1.235.000
Skattekostnad 0 90.000 112.000 140.000
Årsresultat 15.904.000 12.817.000 -9.489.000 8.818.000 1.375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 145.327.000 129.192.000 117.796.000 127.167.000 118.610.000
Sum eiendeler 145.327.000 129.192.000 117.796.000 127.167.000 118.610.000
Sum opptjent egenkapital 50.228.000 35.915.000 24.380.000 33.869.000 25.932.000
Sum egenkapital 140.401.000 124.497.000 111.680.000 121.170.000 112.351.000
Sum langsiktig gjeld 1.259.000 1.574.000 1.968.000 2.571.000 3.354.000
Sum kortsiktig gjeld 3.667.000 3.120.000 4.148.000 3.426.000 2.904.000
Sum gjeld og egenkapital 145.327.000 129.192.000 117.797.000 127.167.000 118.609.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 18.759.000 16.793.000 1.000 12.487.000 4.675.000
Driftsinntekter 18.759.000 16.793.000 1.000 12.487.000 4.675.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -415.000 -399.000 -387.000 -363.000 -347.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.440.000 -3.577.000 -4.455.000 -3.418.000 -3.092.000
Driftskostnader -2.855.000 -3.976.000 -9.580.000 -3.781.000 -3.439.000
Driftsresultat 15.904.000 12.817.000 -9.579.000 8.706.000 1.235.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 15.904.000 12.817.000 -9.489.000 8.818.000 1.375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 50.000 15.000 0 0
Sum investeringer 144.918.000 127.815.000 117.317.000 126.154.000 118.493.000
Kasse, bank 408.000 1.326.000 465.000 1.013.000 117.000
Sum omløpsmidler 145.327.000 129.192.000 117.796.000 127.167.000 118.610.000
Sum eiendeler 145.327.000 129.192.000 117.796.000 127.167.000 118.610.000
Sum opptjent egenkapital 50.228.000 35.915.000 24.380.000 33.869.000 25.932.000
Sum egenkapital 140.401.000 124.497.000 111.680.000 121.170.000 112.351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.259.000 1.574.000 1.968.000 2.571.000 3.354.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.259.000 1.574.000 1.968.000 2.571.000 3.354.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 315.000 394.000 514.000 671.000 873.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.352.000 2.727.000 3.634.000 2.755.000 2.031.000
Sum kortsiktig gjeld 3.667.000 3.120.000 4.148.000 3.426.000 2.904.000
Sum gjeld og egenkapital 145.327.000 129.192.000 117.797.000 127.167.000 118.609.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 141.660.000 126.072.000 113.648.000 123.741.000 115.706.000
Likviditetsgrad 1 39.6 41.4 28.4 37.1 40.8
Likviditetsgrad 2 39.6 41.4 28.4 37.1 40.8
Soliditet 96.6 96.4 94.8 95.3 94.7
Resultatgrad 84.8 76.3 69.7 26.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 10.9 9.9 -8.1 6.8 1
Signatur
19.07.2021
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.07.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex