Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Mearrasiida
Juridisk navn:  Stiftelsen Mearrasiida
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78464220
Billefjord Billefjord Fax: 78464616
9710 Indre Billefjord 9710 Indre Billefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 985017255
Aksjekapital: 10.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/30/2002
Foretakstype: STI
Tidligere navn: mearras-mi diehtoguovdd-s sjøsamisk kompetansesenter
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
83.9%
Resultat  
  
115.79%
Egenkapital  
  
29.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.341.000 1.273.000 976.000 1.193.000 1.556.000
Resultat: 39.000 -247.000 -14.000 -55.000 131.000
Egenkapital: -94.000 -133.000 114.000 127.000 182.000
Regnskap for  Stiftelsen Mearrasiida
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.341.000 1.273.000 976.000 1.193.000 1.556.000
Driftskostnader -2.296.000 -1.519.000 -990.000 -1.247.000 -1.425.000
Driftsresultat 45.000 -246.000 -14.000 -55.000 131.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -6.000 -1.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 39.000 -247.000 -14.000 -55.000 131.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 -247.000 -14.000 -55.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 339.000 244.000 304.000 438.000 456.000
Sum eiendeler 339.000 244.000 304.000 438.000 456.000
Sum opptjent egenkapital -104.000 -143.000 104.000 117.000 172.000
Sum egenkapital -94.000 -133.000 114.000 127.000 182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 434.000 378.000 191.000 311.000 273.000
Sum gjeld og egenkapital 340.000 245.000 305.000 438.000 455.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 476.000 35.000 60.000 179.000 26.000
Andre inntekter 1.865.000 1.238.000 916.000 1.014.000 1.530.000
Driftsinntekter 2.341.000 1.273.000 976.000 1.193.000 1.556.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0 0
Lønninger -1.597.000 -1.116.000 -638.000 -819.000 -1.020.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -699.000 -403.000 -351.000 -428.000 -405.000
Driftskostnader -2.296.000 -1.519.000 -990.000 -1.247.000 -1.425.000
Driftsresultat 45.000 -246.000 -14.000 -55.000 131.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -6.000 -1.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 -247.000 -14.000 -55.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 18.000 0 18.000 5.000
Andre fordringer 217.000 152.000 62.000 177.000 262.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 75.000 243.000 244.000 189.000
Sum omløpsmidler 339.000 244.000 304.000 438.000 456.000
Sum eiendeler 339.000 244.000 304.000 438.000 456.000
Sum opptjent egenkapital -104.000 -143.000 104.000 117.000 172.000
Sum egenkapital -94.000 -133.000 114.000 127.000 182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 107.000 48.000 3.000 29.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 28.000 25.000 23.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 281.000 301.000 163.000 259.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 434.000 378.000 191.000 311.000 273.000
Sum gjeld og egenkapital 340.000 245.000 305.000 438.000 455.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -95.000 -134.000 113.000 127.000 183.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 1.6 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 1.6 1.4 1.7
Soliditet -27.6 -54.3 37.4 2 40.0
Resultatgrad 1.9 -19.3 -1.4 -4.6 8.4
Rentedekningsgrad 7.5
Gjeldsgrad -4.6 -2.8 1.7 2.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 13.2 -100.4 -4.6 -12.6 28.8
Signatur
29.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex