Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Kvinneuniversitetet
Juridisk navn:  Stiftelsen Kvinneuniversitetet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62547460
Parkgata 12 Rosenlund Fax: 62547461
2317 Hamar 2340 Løten
Fylke: Kommune:
Innlandet Løten
Org.nr: 955371755
Aksjekapital: 50 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 8/27/1983
Foretakstype: STI
Revisor: Hamarrevisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.37%
Resultat  
  
-34.99%
Egenkapital  
  
3.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.196.000 7.494.000 7.442.000 7.042.000 6.279.000
Resultat: 236.000 363.000 715.000 512.000 679.000
Egenkapital: 6.472.000 6.236.000 5.873.000 5.158.000 4.646.000
Regnskap for  Stiftelsen Kvinneuniversitetet
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.196.000 7.494.000 7.442.000 7.042.000 6.279.000
Driftskostnader -8.023.000 -7.202.000 -6.775.000 -6.561.000 -5.633.000
Driftsresultat 174.000 292.000 668.000 483.000 646.000
Finansinntekter 62.000 75.000 48.000 30.000 34.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 0
Finans 62.000 72.000 47.000 29.000 34.000
Resultat før skatt 236.000 363.000 715.000 512.000 679.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 236.000 363.000 715.000 512.000 679.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 144.000 34.000 42.000 0
Sum omløpsmidler 8.233.000 7.278.000 6.858.000 5.997.000 5.623.000
Sum eiendeler 8.285.000 7.422.000 6.892.000 6.039.000 5.623.000
Sum opptjent egenkapital 6.422.000 6.186.000 5.823.000 5.108.000 4.596.000
Sum egenkapital 6.472.000 6.236.000 5.873.000 5.158.000 4.646.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.814.000 1.186.000 1.019.000 881.000 977.000
Sum gjeld og egenkapital 8.286.000 7.422.000 6.892.000 6.039.000 5.623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 490.000 459.000 534.000 227.000 156.000
Andre inntekter 7.706.000 7.034.000 6.908.000 6.815.000 6.123.000
Driftsinntekter 8.196.000 7.494.000 7.442.000 7.042.000 6.279.000
Varekostnad -453.000 -433.000 -663.000 -744.000 -449.000
Lønninger -6.123.000 -4.956.000 -4.706.000 -4.789.000 -4.193.000
Avskrivning -14.000 -10.000 -8.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.433.000 -1.803.000 -1.398.000 -1.027.000 -991.000
Driftskostnader -8.023.000 -7.202.000 -6.775.000 -6.561.000 -5.633.000
Driftsresultat 174.000 292.000 668.000 483.000 646.000
Finansinntekter 62.000 75.000 48.000 30.000 34.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 0
Finans 62.000 72.000 47.000 29.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 236.000 363.000 715.000 512.000 679.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 43.000 34.000 42.000 0
Sum varige driftsmidler 52.000 43.000 34.000 42.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 101.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 52.000 144.000 34.000 42.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 101.000 0 51.000 295.000 0
Andre fordringer 137.000 145.000 222.000 161.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.995.000 7.133.000 6.585.000 5.542.000 5.533.000
Sum omløpsmidler 8.233.000 7.278.000 6.858.000 5.997.000 5.623.000
Sum eiendeler 8.285.000 7.422.000 6.892.000 6.039.000 5.623.000
Sum opptjent egenkapital 6.422.000 6.186.000 5.823.000 5.108.000 4.596.000
Sum egenkapital 6.472.000 6.236.000 5.873.000 5.158.000 4.646.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 157.000 86.000 143.000 121.000 280.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 395.000 225.000 267.000 210.000 295.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.262.000 875.000 609.000 551.000 402.000
Sum kortsiktig gjeld 1.814.000 1.186.000 1.019.000 881.000 977.000
Sum gjeld og egenkapital 8.286.000 7.422.000 6.892.000 6.039.000 5.623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.419.000 6.092.000 5.839.000 5.116.000 4.646.000
Likviditetsgrad 1 4.5 6.1 6.7 6.8 5.8
Likviditetsgrad 2 4.5 6.1 6.7 6.8 5.8
Soliditet 78.1 8 85.2 85.4 82.6
Resultatgrad 2.1 3.9 9 6.9 10.3
Rentedekningsgrad 97.3 6 4
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.8 4.9 10.4 8.5 12.1
Signatur
08.09.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex