Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Kristen Tjeneste
Juridisk navn:  Stiftelsen Kristen Tjeneste
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51816920
Lagerveien 21 Lagerveien 21 Fax: 51816921
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 971339012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/12/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Fasit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.14%
Resultat  
  
7.91%
Egenkapital  
  
11.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.976.000 3.855.000 3.851.000 4.011.000 4.210.000
Resultat: 341.000 316.000 -851.000 -178.000 -177.000
Egenkapital: 3.553.000 3.189.000 2.874.000 3.725.000 3.903.000
Regnskap for  Stiftelsen Kristen Tjeneste
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.976.000 3.855.000 3.851.000 4.011.000 4.210.000
Driftskostnader -3.582.000 -123.000 -379.000 -313.000 -296.000
Driftsresultat 395.000 354.000 -821.000 -146.000 -137.000
Finansinntekter 6.000 8.000 11.000 11.000 9.000
Finanskostnader -59.000 -46.000 -42.000 -43.000 -48.000
Finans -53.000 -38.000 -31.000 -32.000 -39.000
Resultat før skatt 341.000 316.000 -851.000 -178.000 -177.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 341.000 316.000 -851.000 -178.000 -177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.961.000 3.567.000 3.650.000 3.919.000 4.111.000
Sum omløpsmidler 1.750.000 1.398.000 1.175.000 1.751.000 1.883.000
Sum eiendeler 5.711.000 4.965.000 4.825.000 5.670.000 5.994.000
Sum opptjent egenkapital 3.553.000 3.189.000 2.873.000 3.725.000 3.903.000
Sum egenkapital 3.553.000 3.189.000 2.874.000 3.725.000 3.903.000
Sum langsiktig gjeld 1.764.000 1.440.000 1.512.000 1.584.000 1.656.000
Sum kortsiktig gjeld 394.000 335.000 439.000 361.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 5.711.000 4.964.000 4.824.000 5.670.000 5.994.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.976.000 89.000 1.000 1.000 0
Driftsinntekter 3.976.000 3.855.000 3.851.000 4.011.000 4.210.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.762.000 0 0 0 0
Avskrivning -92.000 -84.000 -320.000 -308.000 -296.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.728.000 -39.000 -59.000 -5.000 0
Driftskostnader -3.582.000 -123.000 -379.000 -313.000 -296.000
Driftsresultat 395.000 354.000 -821.000 -146.000 -137.000
Finansinntekter 6.000 8.000 11.000 11.000 9.000
Finanskostnader -59.000 -46.000 -42.000 -43.000 -48.000
Finans -53.000 -38.000 -31.000 -32.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 341.000 316.000 -851.000 -178.000 -177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.807.000 3.472.000 3.524.000 3.784.000 3.997.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 154.000 95.000 126.000 135.000 114.000
Sum varige driftsmidler 3.961.000 3.567.000 3.650.000 3.919.000 4.111.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.961.000 3.567.000 3.650.000 3.919.000 4.111.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 57.000 0 0 0 0
Andre fordringer 106.000 84.000 109.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.587.000 1.264.000 1.055.000 1.687.000 1.747.000
Sum omløpsmidler 1.750.000 1.398.000 1.175.000 1.751.000 1.883.000
Sum eiendeler 5.711.000 4.965.000 4.825.000 5.670.000 5.994.000
Sum opptjent egenkapital 3.553.000 3.189.000 2.873.000 3.725.000 3.903.000
Sum egenkapital 3.553.000 3.189.000 2.874.000 3.725.000 3.903.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.764.000 1.440.000 1.512.000 1.584.000 1.656.000
Leverandørgjeld 92.000 4.000 0 85.000 131.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 103.000 117.000 145.000 102.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 199.000 214.000 294.000 174.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 394.000 335.000 439.000 361.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 5.711.000 4.964.000 4.824.000 5.670.000 5.994.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.356.000 1.063.000 736.000 1.390.000 1.448.000
Likviditetsgrad 1 4.4 4.2 2.7 4.9 4.3
Likviditetsgrad 2 4.4 4.2 2.7 4.9 4.3
Soliditet 62.2 64.2 59.6 65.7 65.1
Resultatgrad 9.9 9.2 -21.3 -3.6 -3.3
Rentedekningsgrad 6.7 7.7 -19.5 -3.4 -2.9
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 7.0 7.3 -16.8 -2.4 -2.1
Signatur
08.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex