Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Juridisk navn:  Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51208660
Knud Holms Gate 3 Knud Holms Gate 3 Fax: 51295101
4005 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 971477415
Aksjekapital: 250 NOK
Antall ansatte: 102
Etableringsdato: 1/1/1989 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.58%
Resultat  
  
23.45%
Egenkapital  
  
15.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 105.496.000 100.878.000 90.786.000 75.564.000 69.479.000
Resultat: 9.682.000 7.843.000 3.125.000 1.516.000 3.689.000
Egenkapital: 72.278.000 62.547.000 54.705.000 51.549.000 34.271.000
Regnskap for  Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 105.496.000 100.878.000 90.786.000 75.564.000 69.479.000
Driftskostnader -95.529.000 -92.601.000 -86.947.000 -73.461.000 -64.941.000
Driftsresultat 9.967.000 8.277.000 3.839.000 2.103.000 4.539.000
Finansinntekter 107.000 174.000 177.000 193.000 161.000
Finanskostnader -392.000 -608.000 -891.000 -780.000 -1.011.000
Finans -285.000 -434.000 -714.000 -587.000 -850.000
Resultat før skatt 9.682.000 7.843.000 3.125.000 1.516.000 3.689.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 9.682.000 7.843.000 3.125.000 1.516.000 3.689.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.637.000 82.192.000 81.334.000 92.349.000 79.431.000
Sum omløpsmidler 54.645.000 42.428.000 40.091.000 26.911.000 36.248.000
Sum eiendeler 134.282.000 124.620.000 121.425.000 119.260.000 115.679.000
Sum opptjent egenkapital 72.028.000 62.297.000 54.454.000 51.299.000 34.021.000
Sum egenkapital 72.278.000 62.547.000 54.705.000 51.549.000 34.271.000
Sum langsiktig gjeld 33.095.000 37.206.000 39.094.000 42.643.000 61.797.000
Sum kortsiktig gjeld 28.909.000 24.867.000 27.627.000 25.068.000 19.610.000
Sum gjeld og egenkapital 134.282.000 124.620.000 121.425.000 119.260.000 115.678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.971.000 51.381.000 46.007.000 69.479.000
Andre inntekter 105.496.000 50.907.000 39.405.000 29.557.000 0
Driftsinntekter 105.496.000 100.878.000 90.786.000 75.564.000 69.479.000
Varekostnad -6.165.000 -6.008.000 -5.605.000 -3.248.000 -2.760.000
Lønninger -55.205.000 -52.090.000 -49.980.000 -40.550.000 -38.467.000
Avskrivning -5.355.000 -5.353.000 -4.871.000 -4.838.000 -4.107.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -28.804.000 -29.150.000 -26.491.000 -24.825.000 -19.607.000
Driftskostnader -95.529.000 -92.601.000 -86.947.000 -73.461.000 -64.941.000
Driftsresultat 9.967.000 8.277.000 3.839.000 2.103.000 4.539.000
Finansinntekter 107.000 174.000 177.000 193.000 161.000
Finanskostnader -392.000 -608.000 -891.000 -780.000 -1.011.000
Finans -285.000 -434.000 -714.000 -587.000 -850.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 9.682.000 7.843.000 3.125.000 1.516.000 3.689.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 73.565.000 77.408.000 0 0 77.304.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 79.207.000 75.230.000 0
Sum varige driftsmidler 73.565.000 77.408.000 79.207.000 75.230.000 77.304.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.072.000 4.784.000 2.127.000 17.119.000 2.127.000
Sum anleggsmidler 79.637.000 82.192.000 81.334.000 92.349.000 79.431.000
Varebeholdning 436.000 319.000 269.000 276.000 293.000
Kundefordringer 18.780.000 15.588.000 0 0 0
Andre fordringer 4.478.000 536.000 15.806.000 0 13.980.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 30.951.000 25.985.000 24.016.000 26.635.000 21.975.000
Sum omløpsmidler 54.645.000 42.428.000 40.091.000 26.911.000 36.248.000
Sum eiendeler 134.282.000 124.620.000 121.425.000 119.260.000 115.679.000
Sum opptjent egenkapital 72.028.000 62.297.000 54.454.000 51.299.000 34.021.000
Sum egenkapital 72.278.000 62.547.000 54.705.000 51.549.000 34.271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.764.000 4.406.000 2.346.000 3.228.000 19.716.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.095.000 37.206.000 39.094.000 42.643.000 61.797.000
Leverandørgjeld 2.178.000 2.030.000 3.661.000 3.278.000 1.163.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.234.000 3.223.000 3.420.000 2.982.000 3.027.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.497.000 19.614.000 20.546.000 18.808.000 15.420.000
Sum kortsiktig gjeld 28.909.000 24.867.000 27.627.000 25.068.000 19.610.000
Sum gjeld og egenkapital 134.282.000 124.620.000 121.425.000 119.260.000 115.678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.736.000 17.561.000 12.464.000 1.843.000 16.638.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.5 1.1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 1.4 1.1 1.8
Soliditet 53.8 50.2 45.1 43.2 29.6
Resultatgrad 9.4 8.2 4.2 2.8 6.5
Rentedekningsgrad 25.4 13.6 4.3 2.7 4.5
Gjeldsgrad 0.9 1.0 1.2 1.3 2.4
Total kapitalrentabilitet 7.5 6.8 3.3 1.9 4.1
Signatur
15.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex