Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Kainun Institutti - Kvensk Institutt
Juridisk navn:  Stiftelsen Kainun Institutti - Kvensk Institutt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78461010
Kventunet Fax: 78461011
9716 Børselv 9716 Børselv
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 989665790
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 12/13/2005
Foretakstype: STI
Tidligere navn: kainun institutti-kvensk institutt
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.47%
Resultat  
  
161.82%
Egenkapital  
  
1.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.838.000 7.158.000 8.065.000 6.177.000 6.258.000
Resultat: 217.000 -351.000 1.583.000 433.000 953.000
Egenkapital: 17.094.000 16.878.000 17.228.000 15.645.000 15.212.000
Regnskap for  Stiftelsen Kainun Institutti - Kvensk Institutt
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.838.000 7.158.000 8.065.000 6.177.000 6.258.000
Driftskostnader -8.663.000 -7.525.000 -6.491.000 -5.746.000 -5.292.000
Driftsresultat 175.000 -366.000 1.575.000 430.000 966.000
Finansinntekter 49.000 19.000 19.000 22.000 18.000
Finanskostnader -7.000 -4.000 -10.000 -18.000 -30.000
Finans 42.000 15.000 9.000 4.000 -12.000
Resultat før skatt 217.000 -351.000 1.583.000 433.000 953.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 217.000 -351.000 1.583.000 433.000 953.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.381.000 12.741.000 13.049.000 13.219.000 13.323.000
Sum omløpsmidler 7.097.000 6.193.000 5.437.000 4.960.000 3.976.000
Sum eiendeler 19.478.000 18.934.000 18.486.000 18.179.000 17.299.000
Sum opptjent egenkapital 16.995.000 16.778.000 17.129.000 15.546.000 15.113.000
Sum egenkapital 17.094.000 16.878.000 17.228.000 15.645.000 15.212.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 258.000 458.000
Sum kortsiktig gjeld 2.383.000 2.057.000 1.258.000 2.276.000 1.629.000
Sum gjeld og egenkapital 19.478.000 18.935.000 18.487.000 18.180.000 17.300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 239.000 218.000 41.000 66.000 73.000
Andre inntekter 8.598.000 6.941.000 8.024.000 6.112.000 6.185.000
Driftsinntekter 8.838.000 7.158.000 8.065.000 6.177.000 6.258.000
Varekostnad -943.000 -506.000 -496.000 -17.000 -41.000
Lønninger -4.432.000 -3.894.000 -3.268.000 -3.363.000 -3.058.000
Avskrivning -395.000 -384.000 -381.000 -389.000 -407.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.893.000 -2.741.000 -2.346.000 -1.977.000 -1.786.000
Driftskostnader -8.663.000 -7.525.000 -6.491.000 -5.746.000 -5.292.000
Driftsresultat 175.000 -366.000 1.575.000 430.000 966.000
Finansinntekter 49.000 19.000 19.000 22.000 18.000
Finanskostnader -7.000 -4.000 -10.000 -18.000 -30.000
Finans 42.000 15.000 9.000 4.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 217.000 -351.000 1.583.000 433.000 953.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.308.000 12.663.000 13.018.000 13.162.000 13.213.000
Maskiner anlegg 8.000 15.000 21.000 28.000 35.000
Driftsløsøre 65.000 64.000 10.000 29.000 75.000
Sum varige driftsmidler 12.381.000 12.741.000 13.049.000 13.219.000 13.323.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.381.000 12.741.000 13.049.000 13.219.000 13.323.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 59.000 5.000 2.000 84.000 10.000
Andre fordringer 125.000 316.000 0 -10.000 364.000
Sum investeringer 5.288.000 5.349.000 3.581.000 2.416.000 0
Kasse, bank 1.625.000 524.000 1.854.000 2.471.000 3.602.000
Sum omløpsmidler 7.097.000 6.193.000 5.437.000 4.960.000 3.976.000
Sum eiendeler 19.478.000 18.934.000 18.486.000 18.179.000 17.299.000
Sum opptjent egenkapital 16.995.000 16.778.000 17.129.000 15.546.000 15.113.000
Sum egenkapital 17.094.000 16.878.000 17.228.000 15.645.000 15.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 258.000 458.000
Leverandørgjeld 162.000 32.000 96.000 69.000 99.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 205.000 189.000 199.000 131.000 148.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.016.000 1.835.000 962.000 2.076.000 1.381.000
Sum kortsiktig gjeld 2.383.000 2.057.000 1.258.000 2.276.000 1.629.000
Sum gjeld og egenkapital 19.478.000 18.935.000 18.487.000 18.180.000 17.300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.714.000 4.136.000 4.179.000 2.684.000 2.347.000
Likviditetsgrad 1 3 3 4.3 2.2 2.4
Likviditetsgrad 2 3 3 4.3 2.2 2.5
Soliditet 87.8 89.1 93.2 86.1 87.9
Resultatgrad 2 -5.1 19.5 7 15.4
Rentedekningsgrad 2 -91.5 157.5 23.9 32.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.2 -1.8 8.6 2.5 5.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex