Stiftelsen Husmannsplassen Sandmoen
Juridisk navn:  Stiftelsen Husmannsplassen Sandmoen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jørstad Jørstad Fax:
7760 Snåsa 7760 Snåsa
Fylke: Kommune:
Trøndelag Snåsa
Org.nr: 986915281
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/7/1998 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Midt-norge Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
190.48%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-11.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 61.000 21.000 47.000 32.000 18.000
Resultat: -9.000 0 16.000 6.000 3.000
Egenkapital: 67.000 76.000 77.000 61.000 55.000
Regnskap for  Stiftelsen Husmannsplassen Sandmoen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 61.000 21.000 47.000 32.000 18.000
Driftskostnader -69.000 -21.000 -31.000 -25.000 -14.000
Driftsresultat -8.000 0 16.000 7.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 0 16.000 6.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Sum omløpsmidler 22.000 31.000 32.000 16.000 13.000
Sum eiendeler 67.000 76.000 77.000 61.000 58.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 67.000 76.000 77.000 61.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 76.000 77.000 61.000 58.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.000 21.000 28.000 31.000 18.000
Andre inntekter 0 1.000 20.000 0 0
Driftsinntekter 61.000 21.000 47.000 32.000 18.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -21.000 -31.000 -25.000 -14.000
Driftskostnader -69.000 -21.000 -31.000 -25.000 -14.000
Driftsresultat -8.000 0 16.000 7.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 31.000 32.000 16.000 13.000
Sum omløpsmidler 22.000 31.000 32.000 16.000 13.000
Sum eiendeler 67.000 76.000 77.000 61.000 58.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 67.000 76.000 77.000 61.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 76.000 77.000 61.000 58.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 31.000 32.000 16.000 10.000
Likviditetsgrad 1 4.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 4.4
Soliditet 1 1 1 1 94.8
Resultatgrad -13.1 0 3 21.9 22.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -11.9 0 20.8 11.5 6.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex