Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Help International Norway
Juridisk navn:  Stiftelsen Help International Norway
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55381840
Kanalveien 66 Kanalveien 66 Fax: 55203210
5068 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974468956
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.03%
Resultat  
  
-275%
Egenkapital  
  
-5.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 359.000 378.000 386.000 398.000 411.000
Resultat: -21.000 12.000 -4.000 -39.000 77.000
Egenkapital: 331.000 352.000 340.000 344.000 383.000
Regnskap for  Stiftelsen Help International Norway
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 359.000 378.000 386.000 398.000 411.000
Driftskostnader -380.000 -366.000 -390.000 -436.000 -335.000
Driftsresultat -20.000 13.000 -3.000 -38.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt -21.000 12.000 -4.000 -39.000 77.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 12.000 -4.000 -39.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 331.000 352.000 340.000 344.000 383.000
Sum eiendeler 331.000 352.000 340.000 344.000 383.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 302.000 290.000 294.000 383.000
Sum egenkapital 331.000 352.000 340.000 344.000 383.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 331.000 352.000 340.000 344.000 383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 359.000 378.000 386.000 398.000 411.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 359.000 378.000 386.000 398.000 411.000
Varekostnad -368.000 -353.000 -377.000 -424.000 -320.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -13.000 -13.000 -12.000 -15.000
Driftskostnader -380.000 -366.000 -390.000 -436.000 -335.000
Driftsresultat -20.000 13.000 -3.000 -38.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 12.000 -4.000 -39.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 331.000 352.000 340.000 344.000 383.000
Sum omløpsmidler 331.000 352.000 340.000 344.000 383.000
Sum eiendeler 331.000 352.000 340.000 344.000 383.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 302.000 290.000 294.000 383.000
Sum egenkapital 331.000 352.000 340.000 344.000 383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 331.000 352.000 340.000 344.000 383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 331.000 352.000 340.000 344.000 383.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad -5.6 3.4 -0.8 -9.5 18.5
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.7 -0.9 20.1
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex