Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater
Juridisk navn:  Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55232235
Teatergaten 10 Teatergaten 10 Fax: 55231815
5010 Bergen 5010 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 874695262
Aksjekapital: 75 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 5/26/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Statsautorisert Revisor Håkon Killi As
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.94%
Resultat  
  
-96.1%
Egenkapital  
  
2.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.232.000 14.915.000 15.730.000 14.551.000 14.516.000
Resultat: 89.000 2.282.000 782.000 -71.000 -139.000
Egenkapital: 4.272.000 4.184.000 1.902.000 1.120.000 1.191.000
Regnskap for  Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.232.000 14.915.000 15.730.000 14.551.000 14.516.000
Driftskostnader -19.125.000 -12.621.000 -14.958.000 -14.634.000 -14.675.000
Driftsresultat 108.000 2.294.000 772.000 -84.000 -159.000
Finansinntekter 6.000 8.000 11.000 22.000 22.000
Finanskostnader -25.000 -20.000 0 -9.000 -3.000
Finans -19.000 -12.000 11.000 13.000 19.000
Resultat før skatt 89.000 2.282.000 782.000 -71.000 -139.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 89.000 2.282.000 782.000 -71.000 -139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.350.000 1.601.000 1.572.000 215.000 284.000
Sum omløpsmidler 9.586.000 8.593.000 3.809.000 2.203.000 2.124.000
Sum eiendeler 10.936.000 10.194.000 5.381.000 2.418.000 2.408.000
Sum opptjent egenkapital 4.197.000 4.109.000 1.827.000 1.045.000 1.116.000
Sum egenkapital 4.272.000 4.184.000 1.902.000 1.120.000 1.191.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 1.750.000 2.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.163.000 4.260.000 1.479.000 1.299.000 1.218.000
Sum gjeld og egenkapital 10.935.000 10.194.000 5.381.000 2.419.000 2.409.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.982.000 14.665.000 15.730.000 14.551.000 14.516.000
Andre inntekter 250.000 250.000 0 0 0
Driftsinntekter 19.232.000 14.915.000 15.730.000 14.551.000 14.516.000
Varekostnad -1.044.000 -826.000 -968.000 -970.000 -808.000
Lønninger -10.408.000 -6.976.000 -7.143.000 -6.896.000 -6.254.000
Avskrivning -378.000 -317.000 -166.000 -69.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.295.000 -4.502.000 -6.681.000 -6.699.000 -7.563.000
Driftskostnader -19.125.000 -12.621.000 -14.958.000 -14.634.000 -14.675.000
Driftsresultat 108.000 2.294.000 772.000 -84.000 -159.000
Finansinntekter 6.000 8.000 11.000 22.000 22.000
Finanskostnader -25.000 -20.000 0 -9.000 -3.000
Finans -19.000 -12.000 11.000 13.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 89.000 2.282.000 782.000 -71.000 -139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.299.000 1.473.000 1.395.000 160.000 209.000
Driftsløsøre 26.000 53.000 52.000 30.000 50.000
Sum varige driftsmidler 1.325.000 1.526.000 1.447.000 190.000 259.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 75.000 125.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 1.350.000 1.601.000 1.572.000 215.000 284.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 8.000 24.000 20.000 1.000
Andre fordringer 220.000 511.000 392.000 447.000 175.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.358.000 8.081.000 3.393.000 1.737.000 1.948.000
Sum omløpsmidler 9.586.000 8.593.000 3.809.000 2.203.000 2.124.000
Sum eiendeler 10.936.000 10.194.000 5.381.000 2.418.000 2.408.000
Sum opptjent egenkapital 4.197.000 4.109.000 1.827.000 1.045.000 1.116.000
Sum egenkapital 4.272.000 4.184.000 1.902.000 1.120.000 1.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 1.750.000 2.000.000 0 0
Leverandørgjeld 298.000 156.000 113.000 202.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.017.000 437.000 381.000 386.000 360.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.847.000 3.667.000 986.000 711.000 829.000
Sum kortsiktig gjeld 5.163.000 4.260.000 1.479.000 1.299.000 1.218.000
Sum gjeld og egenkapital 10.935.000 10.194.000 5.381.000 2.419.000 2.409.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.423.000 4.333.000 2.330.000 904.000 906.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.0 2.6 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.9 2.0 2.6 1.7 1.7
Soliditet 39.1 41.0 35.3 46.3 49.4
Resultatgrad 0.6 15.4 4.9 -0.6 -1.1
Rentedekningsgrad 4.3 114.7 -9.3
Gjeldsgrad 1.6 1.4 1.8 1.2 1
Total kapitalrentabilitet 1.0 22.6 14.6 -2.6 -5.7
Signatur
12.09.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.09.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex