Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Barentshavkonferanser
Juridisk navn:  Stiftelsen Barentshavkonferanser
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41618818
Postboks 497 4 etg. Sjøgata 6 Fax: 78406201
9615 Hammerfest 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 989368958
Aksjekapital: 245.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Askus As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.21%
Resultat  
  
12.07%
Egenkapital  
  
11.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.232.000 3.911.000 4.409.000 4.114.000 4.150.000
Resultat: 325.000 290.000 212.000 88.000 -72.000
Egenkapital: 2.374.000 2.123.000 1.903.000 1.749.000 1.691.000
Regnskap for  Stiftelsen Barentshavkonferanser
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.232.000 3.911.000 4.409.000 4.114.000 4.150.000
Driftskostnader -3.908.000 -3.621.000 -4.198.000 -4.027.000 -4.225.000
Driftsresultat 324.000 289.000 211.000 87.000 -75.000
Finansinntekter 7.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 325.000 290.000 212.000 88.000 -72.000
Skattekostnad -75.000 -70.000 -57.000 -30.000 1.000
Årsresultat 251.000 220.000 155.000 58.000 -71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 23.000 101.000 177.000 205.000
Sum omløpsmidler 2.649.000 2.253.000 2.111.000 1.928.000 1.792.000
Sum eiendeler 2.659.000 2.276.000 2.212.000 2.105.000 1.997.000
Sum opptjent egenkapital 1.376.000 1.125.000 905.000 751.000 693.000
Sum egenkapital 2.374.000 2.123.000 1.903.000 1.749.000 1.691.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 285.000 152.000 308.000 357.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 2.659.000 2.275.000 2.211.000 2.106.000 1.997.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.019.000 3.704.000 3.609.000 3.713.000 3.770.000
Andre inntekter 213.000 206.000 800.000 401.000 380.000
Driftsinntekter 4.232.000 3.911.000 4.409.000 4.114.000 4.150.000
Varekostnad -2.252.000 -2.047.000 -2.515.000 -2.150.000 -2.314.000
Lønninger -1.064.000 -1.049.000 -1.152.000 -1.281.000 -1.320.000
Avskrivning -4.000 -10.000 -22.000 -21.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -588.000 -515.000 -509.000 -575.000 -573.000
Driftskostnader -3.908.000 -3.621.000 -4.198.000 -4.027.000 -4.225.000
Driftsresultat 324.000 289.000 211.000 87.000 -75.000
Finansinntekter 7.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 251.000 220.000 155.000 58.000 -71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 13.000 80.000 135.000 163.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 10.000 20.000 43.000 42.000
Sum varige driftsmidler 6.000 10.000 20.000 43.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 23.000 101.000 177.000 205.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 103.000 98.000 138.000 259.000
Andre fordringer 11.000 17.000 425.000 141.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.603.000 2.133.000 1.588.000 1.648.000 1.275.000
Sum omløpsmidler 2.649.000 2.253.000 2.111.000 1.928.000 1.792.000
Sum eiendeler 2.659.000 2.276.000 2.212.000 2.105.000 1.997.000
Sum opptjent egenkapital 1.376.000 1.125.000 905.000 751.000 693.000
Sum egenkapital 2.374.000 2.123.000 1.903.000 1.749.000 1.691.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 112.000 42.000 127.000 125.000 107.000
Betalbar skatt 63.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 14.000 26.000 42.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 96.000 155.000 189.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 285.000 152.000 308.000 357.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 2.659.000 2.275.000 2.211.000 2.106.000 1.997.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.364.000 2.101.000 1.803.000 1.571.000 1.486.000
Likviditetsgrad 1 9.3 14.8 6.9 5.4 5.9
Likviditetsgrad 2 9.3 14.8 6.9 5.4 5.9
Soliditet 89.3 93.3 86.1 8 84.7
Resultatgrad 7.7 7.4 4.8 2.1 -1.8
Rentedekningsgrad 64.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.4 12.7 9.6 4.2 -3.7
Signatur
25.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex