Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Administrativt Forskningsfond Ved Norges Handelshøyskole
Juridisk navn:  Stiftelsen Administrativt Forskningsfond Ved Norges Handelshøyskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81555345
Postboks 3490 Ytre Sandviken Helleveien 30 Fax: 55952033
5045 Bergen 5045 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971228113
Aksjekapital: 850.000 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 9/3/1952 1
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.74%
Resultat  
  
-82.35%
Egenkapital  
  
1.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 82.904.000 87.026.000 80.373.000 79.036.000 77.326.000
Resultat: 622.000 3.524.000 497.000 283.000 -253.000
Egenkapital: 40.477.000 39.877.000 36.883.000 36.632.000 30.407.000
Regnskap for  Stiftelsen Administrativt Forskningsfond Ved Norges Handelshøyskole
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 82.904.000 87.026.000 80.373.000 79.036.000 77.326.000
Driftskostnader -83.048.000 -85.657.000 -79.168.000 -78.834.000 -80.882.000
Driftsresultat -143.000 1.368.000 1.204.000 201.000 -3.557.000
Finansinntekter 969.000 2.345.000 -546.000 154.000 3.349.000
Finanskostnader -204.000 -189.000 -160.000 -72.000 -44.000
Finans 765.000 2.156.000 -706.000 82.000 3.305.000
Resultat før skatt 622.000 3.524.000 497.000 283.000 -253.000
Skattekostnad -22.000 -529.000 -246.000 -217.000 702.000
Årsresultat 600.000 2.994.000 251.000 66.000 449.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.790.000 9.680.000 10.949.000 11.492.000 14.107.000
Sum omløpsmidler 76.736.000 67.782.000 61.637.000 59.072.000 46.601.000
Sum eiendeler 84.526.000 77.462.000 72.586.000 70.564.000 60.708.000
Sum opptjent egenkapital 38.777.000 38.177.000 35.183.000 34.932.000 449.000
Sum egenkapital 40.477.000 39.877.000 36.883.000 36.632.000 30.407.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.899.000 38.435.000 36.553.000 34.782.000 30.301.000
Sum gjeld og egenkapital 84.526.000 77.462.000 72.586.000 70.564.000 60.708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 82.904.000 87.026.000 80.373.000 79.036.000 77.326.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 82.904.000 87.026.000 80.373.000 79.036.000 77.326.000
Varekostnad -4.527.000 -5.783.000 -5.434.000 -5.590.000 -5.965.000
Lønninger -68.586.000 -68.798.000 -60.243.000 -58.028.000 -59.226.000
Avskrivning -2.412.000 -2.506.000 -2.584.000 -3.663.000 -4.041.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.523.000 -8.570.000 -10.907.000 -11.553.000 -11.650.000
Driftskostnader -83.048.000 -85.657.000 -79.168.000 -78.834.000 -80.882.000
Driftsresultat -143.000 1.368.000 1.204.000 201.000 -3.557.000
Finansinntekter 969.000 2.345.000 -546.000 154.000 3.349.000
Finanskostnader -204.000 -189.000 -160.000 -72.000 -44.000
Finans 765.000 2.156.000 -706.000 82.000 3.305.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 600.000 2.994.000 251.000 66.000 449.000
Balanse detaljer          
Goodwill 2.445.000 2.945.000 3.445.000 3.945.000 4.437.000
Sum Immatrielle midler 4.272.000 4.747.000 5.733.000 6.434.000 7.108.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.518.000 4.934.000 5.216.000 5.058.000 6.999.000
Sum varige driftsmidler 3.518.000 4.934.000 5.216.000 5.058.000 6.999.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.790.000 9.680.000 10.949.000 11.492.000 14.107.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 24.485.000 27.811.000 22.405.000 22.629.000 21.603.000
Andre fordringer 3.925.000 5.838.000 4.033.000 3.982.000 3.895.000
Sum investeringer 22.119.000 20.046.000 19.270.000 0 0
Kasse, bank 26.207.000 14.088.000 15.929.000 32.461.000 21.103.000
Sum omløpsmidler 76.736.000 67.782.000 61.637.000 59.072.000 46.601.000
Sum eiendeler 84.526.000 77.462.000 72.586.000 70.564.000 60.708.000
Sum opptjent egenkapital 38.777.000 38.177.000 35.183.000 34.932.000 449.000
Sum egenkapital 40.477.000 39.877.000 36.883.000 36.632.000 30.407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.435.000 3.407.000 2.862.000 4.460.000 3.116.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.825.000 8.275.000 7.322.000 6.463.000 6.702.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.639.000 26.753.000 26.369.000 23.859.000 20.483.000
Sum kortsiktig gjeld 44.899.000 38.435.000 36.553.000 34.782.000 30.301.000
Sum gjeld og egenkapital 84.526.000 77.462.000 72.586.000 70.564.000 60.708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.837.000 29.347.000 25.084.000 24.290.000 16.300.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 1.7 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.7 1.7 1.5
Soliditet 47.4 50.9 50.2 51.3 50.1
Resultatgrad -0.2 1.6 1.5 0.3 -4.6
Rentedekningsgrad -0.7 7.2 7.5 2.8 -80.8
Gjeldsgrad 1.1 1 1 0.9 1
Total kapitalrentabilitet 1.0 4.7 0.9 0.5 -0.3
Signatur
08.04.2021
ADM. DIREKTØR.
Prokurister
12.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex