Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sticos AS
Juridisk navn:  Sticos AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73560000
Postboks 2934 Torgard Ranheimsvegen 9 Fax: 73507350
7438 Trondheim 7044 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 934228391
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 110
Etableringsdato: 10/6/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Conto AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.47%
Resultat  
  
-11.66%
Egenkapital  
  
-80.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 190.442.000 175.573.000 170.344.000 158.840.000 140.175.000
Resultat: 24.006.000 27.174.000 29.414.000 33.377.000 24.350.000
Egenkapital: 5.000.000 26.297.000 22.767.000 22.379.000 17.670.000
Regnskap for  Sticos AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 190.442.000 175.573.000 170.344.000 158.840.000 140.175.000
Driftskostnader -167.764.000 -151.280.000 -142.978.000 -127.536.000 -118.126.000
Driftsresultat 22.679.000 24.293.000 27.366.000 31.302.000 22.049.000
Finansinntekter 1.427.000 2.912.000 2.056.000 2.092.000 2.307.000
Finanskostnader -99.000 -32.000 -8.000 -17.000 -6.000
Finans 1.328.000 2.880.000 2.048.000 2.075.000 2.301.000
Resultat før skatt 24.006.000 27.174.000 29.414.000 33.377.000 24.350.000
Skattekostnad -4.707.000 -5.190.000 -6.025.000 -7.540.000 -5.987.000
Årsresultat 19.299.000 21.984.000 23.389.000 25.838.000 18.363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.163.000 10.041.000 4.308.000 3.282.000 2.249.000
Sum omløpsmidler 99.760.000 94.148.000 83.580.000 80.083.000 68.005.000
Sum eiendeler 108.923.000 104.189.000 87.888.000 83.365.000 70.254.000
Sum opptjent egenkapital 21.297.000 17.767.000 17.379.000 12.670.000
Sum egenkapital 5.000.000 26.297.000 22.767.000 22.379.000 17.670.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 103.923.000 77.892.000 65.121.000 60.986.000 52.584.000
Sum gjeld og egenkapital 108.923.000 104.189.000 87.888.000 83.365.000 70.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 189.218.000 174.983.000 169.791.000 157.995.000 139.587.000
Andre inntekter 1.224.000 590.000 554.000 845.000 588.000
Driftsinntekter 190.442.000 175.573.000 170.344.000 158.840.000 140.175.000
Varekostnad -3.655.000 -3.513.000 -3.043.000 -2.846.000 -2.440.000
Lønninger -107.245.000 -101.978.000 -94.982.000 -88.790.000 -81.687.000
Avskrivning -2.616.000 -1.720.000 -1.272.000 -898.000 -931.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.248.000 -44.069.000 -43.681.000 -35.002.000 -33.068.000
Driftskostnader -167.764.000 -151.280.000 -142.978.000 -127.536.000 -118.126.000
Driftsresultat 22.679.000 24.293.000 27.366.000 31.302.000 22.049.000
Finansinntekter 1.427.000 2.912.000 2.056.000 2.092.000 2.307.000
Finanskostnader -99.000 -32.000 -8.000 -17.000 -6.000
Finans 1.328.000 2.880.000 2.048.000 2.075.000 2.301.000
Konsernbidrag -40.596.000 -18.454.000 -23.001.000 -21.128.000 -15.600.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 19.299.000 21.984.000 23.389.000 25.838.000 18.363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 286.000 232.000 523.000 752.000 554.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.681.000 9.466.000 3.785.000 2.530.000 1.695.000
Sum varige driftsmidler 8.681.000 9.466.000 3.785.000 2.530.000 1.695.000
Sum finansielle anleggsmidler 196.000 342.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.163.000 10.041.000 4.308.000 3.282.000 2.249.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.421.000 6.013.000 3.477.000 3.960.000 2.711.000
Andre fordringer 4.569.000 5.647.000 4.651.000 2.455.000 1.006.000
Sum investeringer 0 0 0 576.000
Kasse, bank 6.811.000 5.330.000 4.510.000 4.702.000 63.712.000
Sum omløpsmidler 99.760.000 94.148.000 83.580.000 80.083.000 68.005.000
Sum eiendeler 108.923.000 104.189.000 87.888.000 83.365.000 70.254.000
Sum opptjent egenkapital 21.297.000 17.767.000 17.379.000 12.670.000
Sum egenkapital 5.000.000 26.297.000 22.767.000 22.379.000 17.670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 45.495.000 23.531.000 29.870.000 27.800.000 20.800.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.951.000 11.705.000 2.711.000 2.349.000 3.457.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.976.000 9.103.000 8.297.000 8.448.000 7.360.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.500.000 33.553.000 24.243.000 22.388.000 20.967.000
Sum kortsiktig gjeld 103.923.000 77.892.000 65.121.000 60.986.000 52.584.000
Sum gjeld og egenkapital 108.923.000 104.189.000 87.888.000 83.365.000 70.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.163.000 16.256.000 18.459.000 19.097.000 15.421.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3
Soliditet 4.6 25.2 25.9 26.8 25.2
Resultatgrad 11.9 13.8 16.1 19.7 15.7
Rentedekningsgrad 229.1 759.2 3420.8 1841.3 3674.8
Gjeldsgrad 20.8 3 2.9 2.7 3
Total kapitalrentabilitet 22.1 26.1 33.5 40.1 34.7
Signatur
05.01.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.11.2021
Prokura
Grytbakk Leif Arild
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex