Steinerskolen I Stavanger
Juridisk navn:  Steinerskolen I Stavanger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51828400
Skolevollen 19 Skolevollen 19 Fax: 51828410
4017 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 971554940
Aksjekapital: 14.615 NOK
Antall ansatte: 53
Etableringsdato: 11/10/1981
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.66%
Resultat  
  
-44.95%
Egenkapital  
  
12.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 38.732.000 40.205.000 42.327.000 38.436.000 39.908.000
Resultat: 2.424.000 4.403.000 5.175.000 0 0
Egenkapital: 21.685.000 19.261.000 14.615.000 7.099.000 8.123.000
Regnskap for  Steinerskolen I Stavanger
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 38.732.000 40.205.000 42.327.000 38.436.000 39.908.000
Driftskostnader -35.817.000 -35.168.000 -36.470.000 -37.716.000 -38.992.000
Driftsresultat 2.915.000 5.037.000 5.857.000 719.000 916.000
Finansinntekter 13.000 18.000 6.000 4.000 9.000
Finanskostnader -504.000 -652.000 -688.000 -723.000 -925.000
Finans -491.000 -634.000 -682.000 -719.000 -916.000
Resultat før skatt 2.424.000 4.403.000 5.175.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.424.000 4.403.000 5.175.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.219.000 26.275.000 27.326.000 28.541.000 29.715.000
Sum omløpsmidler 16.367.000 13.599.000 9.801.000 7.509.000 7.694.000
Sum eiendeler 41.586.000 39.874.000 37.127.000 36.050.000 37.409.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 21.685.000 19.261.000 14.615.000 7.099.000 8.123.000
Sum langsiktig gjeld 13.741.000 15.104.000 16.710.000 20.493.000 21.091.000
Sum kortsiktig gjeld 6.160.000 5.510.000 5.802.000 8.458.000 8.196.000
Sum gjeld og egenkapital 41.586.000 39.875.000 37.127.000 36.050.000 37.410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.732.000 40.205.000 42.327.000 38.436.000 5.824.000
Andre inntekter 0 0 0 34.084.000
Driftsinntekter 38.732.000 40.205.000 42.327.000 38.436.000 39.908.000
Varekostnad -504.000 -575.000 -477.000 -413.000 -437.000
Lønninger -27.604.000 -28.266.000 -29.533.000 -30.642.000 -32.074.000
Avskrivning -1.249.000 -1.205.000 -1.215.000 -1.207.000 -1.172.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.460.000 -5.122.000 -5.245.000 -5.454.000 -5.309.000
Driftskostnader -35.817.000 -35.168.000 -36.470.000 -37.716.000 -38.992.000
Driftsresultat 2.915.000 5.037.000 5.857.000 719.000 916.000
Finansinntekter 13.000 18.000 6.000 4.000 9.000
Finanskostnader -504.000 -652.000 -688.000 -723.000 -925.000
Finans -491.000 -634.000 -682.000 -719.000 -916.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.424.000 4.403.000 5.175.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 24.900.000 25.902.000 27.002.000 28.103.000 29.170.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 244.000 298.000 249.000 363.000 470.000
Sum varige driftsmidler 25.144.000 26.200.000 27.251.000 28.466.000 29.640.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Sum anleggsmidler 25.219.000 26.275.000 27.326.000 28.541.000 29.715.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 666.000 858.000 1.351.000 1.043.000 244.000
Andre fordringer 1.804.000 1.741.000 1.371.000 1.272.000 1.597.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.898.000 11.000.000 7.079.000 5.194.000 5.853.000
Sum omløpsmidler 16.367.000 13.599.000 9.801.000 7.509.000 7.694.000
Sum eiendeler 41.586.000 39.874.000 37.127.000 36.050.000 37.409.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 21.685.000 19.261.000 14.615.000 7.099.000 8.123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 243.000 2.584.000 1.819.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.741.000 15.104.000 16.710.000 20.493.000 21.091.000
Leverandørgjeld 1.107.000 780.000 354.000 874.000 942.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.776.000 1.888.000 1.948.000 2.091.000 2.402.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.278.000 2.842.000 3.500.000 5.493.000 4.852.000
Sum kortsiktig gjeld 6.160.000 5.510.000 5.802.000 8.458.000 8.196.000
Sum gjeld og egenkapital 41.586.000 39.875.000 37.127.000 36.050.000 37.410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.207.000 8.089.000 3.999.000 -949.000 -502.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.5 1.7 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 2.7 2.5 1.7 0.9 0.9
Soliditet 52.1 48.3 39.4 19.7 21.7
Resultatgrad 7.5 12.5 13.8 1.9 2.3
Rentedekningsgrad 5.8 7.7 8.5 1 1
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.5 4.1 3.6
Total kapitalrentabilitet 7.0 12.7 15.8 2 2.5
Signatur
14.10.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex