Steinerskolen I Asker
Juridisk navn:  Steinerskolen I Asker
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94011303
Nesvangen 10 Nesvangen 10 Fax: 66852689
1394 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 971522585
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 62
Etableringsdato: 8/1/1983 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.02%
Resultat  
  
124.07%
Egenkapital  
  
77.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.487.000 28.348.000 25.753.000 25.947.000 25.196.000
Resultat: 1.983.000 885.000 63.000 -1.143.000 589.000
Egenkapital: 4.538.000 2.555.000 1.669.000 1.606.000 2.749.000
Regnskap for  Steinerskolen I Asker
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.487.000 28.348.000 25.753.000 25.947.000 25.196.000
Driftskostnader -26.999.000 -26.929.000 -25.187.000 -26.615.000 -24.133.000
Driftsresultat 2.488.000 1.419.000 566.000 -669.000 1.063.000
Finansinntekter 5.000 8.000 7.000 25.000 6.000
Finanskostnader -509.000 -542.000 -510.000 -499.000 -481.000
Finans -504.000 -534.000 -503.000 -474.000 -475.000
Resultat før skatt 1.983.000 885.000 63.000 -1.143.000 589.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.983.000 885.000 63.000 -1.143.000 589.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.575.000 13.618.000 13.710.000 13.801.000 13.697.000
Sum omløpsmidler 5.025.000 2.944.000 1.775.000 2.211.000 3.339.000
Sum eiendeler 18.600.000 16.562.000 15.485.000 16.012.000 17.036.000
Sum opptjent egenkapital 4.488.000 2.505.000 1.619.000 1.556.000 2.699.000
Sum egenkapital 4.538.000 2.555.000 1.669.000 1.606.000 2.749.000
Sum langsiktig gjeld 9.570.000 9.847.000 10.037.000 10.103.000 10.368.000
Sum kortsiktig gjeld 4.493.000 4.161.000 3.778.000 4.303.000 3.919.000
Sum gjeld og egenkapital 18.601.000 16.563.000 15.484.000 16.012.000 17.036.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.410.000 23.249.000 21.240.000 21.273.000 20.919.000
Andre inntekter 77.000 5.099.000 4.513.000 4.675.000 4.276.000
Driftsinntekter 29.487.000 28.348.000 25.753.000 25.947.000 25.196.000
Varekostnad -667.000 0 0 0 0
Lønninger -21.300.000 -20.409.000 -20.102.000 -20.489.000 -18.945.000
Avskrivning -43.000 -91.000 -91.000 -126.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.989.000 -6.429.000 -4.994.000 -6.000.000 -5.111.000
Driftskostnader -26.999.000 -26.929.000 -25.187.000 -26.615.000 -24.133.000
Driftsresultat 2.488.000 1.419.000 566.000 -669.000 1.063.000
Finansinntekter 5.000 8.000 7.000 25.000 6.000
Finanskostnader -509.000 -542.000 -510.000 -499.000 -481.000
Finans -504.000 -534.000 -503.000 -474.000 -475.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.983.000 885.000 63.000 -1.143.000 589.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.506.000 13.506.000 13.506.000 13.506.000 13.276.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 112.000 204.000 295.000 421.000
Sum varige driftsmidler 13.575.000 13.618.000 13.710.000 13.801.000 13.697.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.575.000 13.618.000 13.710.000 13.801.000 13.697.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.533.000 1.148.000 247.000 739.000 139.000
Andre fordringer 346.000 410.000 199.000 486.000 992.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.147.000 1.386.000 1.329.000 986.000 2.209.000
Sum omløpsmidler 5.025.000 2.944.000 1.775.000 2.211.000 3.339.000
Sum eiendeler 18.600.000 16.562.000 15.485.000 16.012.000 17.036.000
Sum opptjent egenkapital 4.488.000 2.505.000 1.619.000 1.556.000 2.699.000
Sum egenkapital 4.538.000 2.555.000 1.669.000 1.606.000 2.749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.570.000 9.847.000 10.037.000 10.103.000 10.368.000
Leverandørgjeld 603.000 825.000 473.000 916.000 740.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.438.000 1.264.000 1.268.000 1.358.000 1.224.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.451.000 2.071.000 2.037.000 2.028.000 1.955.000
Sum kortsiktig gjeld 4.493.000 4.161.000 3.778.000 4.303.000 3.919.000
Sum gjeld og egenkapital 18.601.000 16.563.000 15.484.000 16.012.000 17.036.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 532.000 -1.217.000 -2.003.000 -2.092.000 -580.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 0.5 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.5 0.5 0.9
Soliditet 24.4 15.4 10.8 1 16.1
Resultatgrad 8.4 5 2.2 -2.6 4.2
Rentedekningsgrad 4.9 2.6 1.1 -1.3 2.2
Gjeldsgrad 3.1 5.5 8.3 9 5.2
Total kapitalrentabilitet 13.4 8.6 3.7 6.3
Signatur
20.04.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex