Steigen Næringsforum
Juridisk navn:  Steigen Næringsforum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91345323
C/O Torben Marstrand Nordfoldveien 202 C/O Torben Marstrand Nordfoldveien 202 Fax:
8286 Nordfold 8286 Nordfold
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 994444212
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/31/2009
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 66.000
Resultat: 11.000
Egenkapital: 176.000
Regnskap for  Steigen Næringsforum
Resultat 2020
Driftsinntekter 66.000
Driftskostnader -55.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 11.000
Skattekostnad
Årsresultat 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 186.000
Sum eiendeler 186.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 176.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 10.000
Sum gjeld og egenkapital 186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 66.000
Driftsinntekter 66.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -55.000
Driftskostnader -55.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 186.000
Sum omløpsmidler 186.000
Sum eiendeler 186.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 10.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000
Sum gjeld og egenkapital 186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 176.000
Likviditetsgrad 1 18.6
Likviditetsgrad 2 18.6
Soliditet 94.6
Resultatgrad 16.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.9
Signatur
09.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2020
Daglig leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex