Stall Grini AS
Juridisk navn:  Stall Grini AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22510193
Postboks 3 c/o Stall Bergsund AS Bergsundveien 21 Fax: 22510199
1316 Eiksmarka 3516 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 981236319
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/27/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: hurum bolig og næringsutvikling as
Revisor: Larsson As
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.78%
Resultat  
  
98.26%
Egenkapital  
  
-2.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.768.000 2.630.000 3.716.000 1.605.000 2.132.000
Resultat: -21.000 -1.209.000 147.000 -448.000 489.000
Egenkapital: 845.000 866.000 2.075.000 1.929.000 2.376.000
Regnskap for  Stall Grini AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.768.000 2.630.000 3.716.000 1.605.000 2.132.000
Driftskostnader -2.274.000 -3.704.000 -3.479.000 -2.097.000 -2.488.000
Driftsresultat -506.000 -1.074.000 238.000 -491.000 -356.000
Finansinntekter 519.000 6.000 123.000 150.000 1.078.000
Finanskostnader -33.000 -142.000 -215.000 -108.000 -233.000
Finans 486.000 -136.000 -92.000 42.000 845.000
Resultat før skatt -21.000 -1.209.000 147.000 -448.000 489.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -1.209.000 147.000 -448.000 489.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 343.000 403.000 3.143.000 3.861.000 0
Sum omløpsmidler 2.008.000 2.213.000 3.119.000 3.662.000 4.434.000
Sum eiendeler 2.351.000 2.616.000 6.262.000 7.523.000 4.434.000
Sum opptjent egenkapital -1.655.000 -1.634.000 -425.000 -571.000 -124.000
Sum egenkapital 845.000 866.000 2.075.000 1.929.000 2.376.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.101.000 1.358.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.506.000 1.750.000 2.086.000 4.236.000 2.058.000
Sum gjeld og egenkapital 2.351.000 2.616.000 6.262.000 7.523.000 4.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.351.000 2.223.000 2.526.000 1.547.000 1.446.000
Andre inntekter 417.000 407.000 1.191.000 58.000 686.000
Driftsinntekter 1.768.000 2.630.000 3.716.000 1.605.000 2.132.000
Varekostnad -680.000 -93.000 -1.839.000 -1.165.000 -146.000
Lønninger -344.000 -909.000 0 0 -767.000
Avskrivning -6.000 -234.000 -352.000 -59.000 -254.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.244.000 -2.468.000 -1.288.000 -873.000 -1.321.000
Driftskostnader -2.274.000 -3.704.000 -3.479.000 -2.097.000 -2.488.000
Driftsresultat -506.000 -1.074.000 238.000 -491.000 -356.000
Finansinntekter 519.000 6.000 123.000 150.000 1.078.000
Finanskostnader -33.000 -142.000 -215.000 -108.000 -233.000
Finans 486.000 -136.000 -92.000 42.000 845.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -1.209.000 147.000 -448.000 489.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 140.000 0 2.740.000 3.458.000 0
Sum varige driftsmidler 140.000 0 2.740.000 3.458.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 203.000 403.000 403.000 403.000 0
Sum anleggsmidler 343.000 403.000 3.143.000 3.861.000 0
Varebeholdning 1.537.000 1.741.000 1.775.000 2.089.000 2.230.000
Kundefordringer 399.000 173.000 628.000 472.000 1.052.000
Andre fordringer 7.000 55.000 707.000 977.000 1.023.000
Sum investeringer 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000
Kasse, bank 57.000 236.000 0 114.000 120.000
Sum omløpsmidler 2.008.000 2.213.000 3.119.000 3.662.000 4.434.000
Sum eiendeler 2.351.000 2.616.000 6.262.000 7.523.000 4.434.000
Sum opptjent egenkapital -1.655.000 -1.634.000 -425.000 -571.000 -124.000
Sum egenkapital 845.000 866.000 2.075.000 1.929.000 2.376.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.101.000 1.358.000 0
Leverandørgjeld -1.000 0 79.000 1.913.000 390.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 134.000 57.000 33.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.489.000 1.616.000 1.950.000 2.289.000 1.658.000
Sum kortsiktig gjeld 1.506.000 1.750.000 2.086.000 4.236.000 2.058.000
Sum gjeld og egenkapital 2.351.000 2.616.000 6.262.000 7.523.000 4.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 502.000 463.000 1.033.000 -574.000 2.376.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.5 0.9 2.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.6 0.4 1.1
Soliditet 35.9 33.1 33.1 25.6 53.6
Resultatgrad -28.6 -40.8 6.4 -30.6 -16.7
Rentedekningsgrad -15.3 -7.6 1.1 -4.5 -1.5
Gjeldsgrad 1.8 2 2 2.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 0.6 -40.8 5.8 -4.5 16.3
Signatur
03.09.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex