Stabæk Fotball
Juridisk navn:  Stabæk Fotball
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90833764
Gamle Ringeriksvei 59 Gamle Ringeriksvei 59 Fax: 67599602
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 968135600
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 113
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.29%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
419.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 134.181.000 151.258.000 75.521.000 68.380.000 57.551.000
Resultat: 1.306.000 0 0 0 0
Egenkapital: 1.617.000 311.000 311.000 311.000 311.000
Regnskap for  Stabæk Fotball
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 134.181.000 151.258.000 75.521.000 68.380.000 57.551.000
Driftskostnader -88.841.000 -93.254.000 -70.025.000 -63.653.000 -50.386.000
Driftsresultat 45.341.000 58.003.000 5.496.000 4.726.000 7.164.000
Finansinntekter 2.053.000 71.000 9.000 25.000 8.000
Finanskostnader -46.088.000 -58.074.000 -5.505.000 -4.752.000 -7.172.000
Finans -44.035.000 -58.003.000 -5.496.000 -4.727.000 -7.164.000
Resultat før skatt 1.306.000 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.306.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.468.000 4.792.000 3.808.000 4.595.000 5.798.000
Sum omløpsmidler 51.110.000 30.157.000 14.862.000 8.430.000 5.599.000
Sum eiendeler 55.578.000 34.949.000 18.670.000 13.025.000 11.397.000
Sum opptjent egenkapital 1.617.000 311.000 311.000 311.000 311.000
Sum egenkapital 1.617.000 311.000 311.000 311.000 311.000
Sum langsiktig gjeld 3.643.000 3.875.000 1.617.000 2.973.000 2.540.000
Sum kortsiktig gjeld 50.319.000 30.763.000 16.742.000 9.741.000 8.546.000
Sum gjeld og egenkapital 55.579.000 34.949.000 18.670.000 13.025.000 11.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 134.181.000 151.258.000 52.716.000 51.956.000 28.946.000
Andre inntekter 0 22.804.000 16.424.000 28.605.000
Driftsinntekter 134.181.000 151.258.000 75.521.000 68.380.000 57.551.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -52.911.000 -47.623.000 -37.584.000 -32.373.000 -28.039.000
Avskrivning -1.235.000 -929.000 -857.000 -886.000 -529.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.695.000 -44.702.000 -31.584.000 -30.394.000 -21.818.000
Driftskostnader -88.841.000 -93.254.000 -70.025.000 -63.653.000 -50.386.000
Driftsresultat 45.341.000 58.003.000 5.496.000 4.726.000 7.164.000
Finansinntekter 2.053.000 71.000 9.000 25.000 8.000
Finanskostnader -46.088.000 -58.074.000 -5.505.000 -4.752.000 -7.172.000
Finans -44.035.000 -58.003.000 -5.496.000 -4.727.000 -7.164.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.306.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.292.000 4.706.000 3.713.000 4.595.000 5.721.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 176.000 85.000 94.000 0 77.000
Sum varige driftsmidler 4.468.000 4.792.000 3.808.000 4.595.000 5.798.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.468.000 4.792.000 3.808.000 4.595.000 5.798.000
Varebeholdning 190.000 228.000 87.000 92.000 0
Kundefordringer 29.055.000 21.203.000 582.000 912.000 430.000
Andre fordringer 5.135.000 3.673.000 2.978.000 1.420.000 1.885.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 16.730.000 5.053.000 5.286.000 5.418.000 3.284.000
Sum omløpsmidler 51.110.000 30.157.000 14.862.000 8.430.000 5.599.000
Sum eiendeler 55.578.000 34.949.000 18.670.000 13.025.000 11.397.000
Sum opptjent egenkapital 1.617.000 311.000 311.000 311.000 311.000
Sum egenkapital 1.617.000 311.000 311.000 311.000 311.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 27.594.000 5.429.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.643.000 3.875.000 1.617.000 2.973.000 2.540.000
Leverandørgjeld 1.417.000 1.742.000 3.026.000 1.370.000 1.588.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.365.000 13.189.000 5.963.000 2.777.000 2.627.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.942.000 10.404.000 7.753.000 5.594.000 4.332.000
Sum kortsiktig gjeld 50.319.000 30.763.000 16.742.000 9.741.000 8.546.000
Sum gjeld og egenkapital 55.579.000 34.949.000 18.670.000 13.025.000 11.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 791.000 -606.000 -1.880.000 -1.311.000 -2.947.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 0.9 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 1.0 1 0.9 0.9 0.7
Soliditet 2.9 0.9 1.7 2.4 2.7
Resultatgrad 33.8 38.3 7.3 6.9 12.4
Rentedekningsgrad 1.0 1 1 1 1
Gjeldsgrad 33.4 111.4 5 40.9 35.6
Total kapitalrentabilitet 85.3 166.2 29.5 36.5 62.9
Prokurister
16.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex