St Sunniva Skole
Juridisk navn:  St Sunniva Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23292500
Akersveien 4 Akersveien 4 Fax: 22114937
0177 Oslo 177 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971527056
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 79
Etableringsdato: 2/1/1969 1
Foretakstype: ANNA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.63%
Resultat  
  
1589.58%
Egenkapital  
  
33.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 69.540.000 66.464.000 61.263.000 57.111.000 56.532.000
Resultat: 4.376.000 259.000 476.000 -2.083.000 -1.752.000
Egenkapital: 17.517.000 13.141.000 12.882.000 12.406.000 14.489.000
Regnskap for  St Sunniva Skole
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 69.540.000 66.464.000 61.263.000 57.111.000 56.532.000
Driftskostnader -64.792.000 -65.590.000 -60.300.000 -58.910.000 -57.862.000
Driftsresultat 4.748.000 874.000 963.000 -1.799.000 -1.331.000
Finansinntekter 817.000 912.000 872.000 1.040.000 1.026.000
Finanskostnader -1.188.000 -1.527.000 -1.359.000 -1.324.000 -1.447.000
Finans -371.000 -615.000 -487.000 -284.000 -421.000
Resultat før skatt 4.376.000 259.000 476.000 -2.083.000 -1.752.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 4.376.000 259.000 476.000 -2.083.000 -1.752.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.826.000 54.770.000 55.366.000 52.742.000 52.301.000
Sum omløpsmidler 21.427.000 17.203.000 18.433.000 22.083.000 24.176.000
Sum eiendeler 73.253.000 71.973.000 73.799.000 74.825.000 76.477.000
Sum opptjent egenkapital 17.517.000 13.141.000 12.883.000 12.406.000 14.489.000
Sum egenkapital 17.517.000 13.141.000 12.882.000 12.406.000 14.489.000
Sum langsiktig gjeld 45.290.000 47.911.000 50.400.000 49.757.000 51.685.000
Sum kortsiktig gjeld 10.445.000 10.921.000 10.516.000 12.662.000 10.303.000
Sum gjeld og egenkapital 73.252.000 71.973.000 73.799.000 74.825.000 76.477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 69.540.000 66.464.000 61.263.000 57.111.000 56.532.000
Driftsinntekter 69.540.000 66.464.000 61.263.000 57.111.000 56.532.000
Varekostnad -685.000 -710.000 -847.000 0 0
Lønninger -45.276.000 -46.315.000 -42.657.000 -42.766.000 -45.013.000
Avskrivning -2.944.000 -2.843.000 -2.707.000 -2.491.000 -1.928.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.887.000 -15.722.000 -14.089.000 -13.653.000 -10.921.000
Driftskostnader -64.792.000 -65.590.000 -60.300.000 -58.910.000 -57.862.000
Driftsresultat 4.748.000 874.000 963.000 -1.799.000 -1.331.000
Finansinntekter 817.000 912.000 872.000 1.040.000 1.026.000
Finanskostnader -1.188.000 -1.527.000 -1.359.000 -1.324.000 -1.447.000
Finans -371.000 -615.000 -487.000 -284.000 -421.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.376.000 259.000 476.000 -2.083.000 -1.752.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 33.623.000 34.437.000 35.250.000 32.998.000 33.138.000
Maskiner anlegg 16.062.000 17.374.000 16.463.000 16.438.000 17.684.000
Driftsløsøre 2.077.000 2.896.000 3.588.000 3.241.000 1.415.000
Sum varige driftsmidler 51.762.000 54.706.000 55.302.000 52.678.000 52.237.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000
Sum anleggsmidler 51.826.000 54.770.000 55.366.000 52.742.000 52.301.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 278.000 1.860.000 324.000 324.000 254.000
Andre fordringer 1.069.000 1.156.000 1.015.000 1.589.000 1.172.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.080.000 14.187.000 17.093.000 20.170.000 22.750.000
Sum omløpsmidler 21.427.000 17.203.000 18.433.000 22.083.000 24.176.000
Sum eiendeler 73.253.000 71.973.000 73.799.000 74.825.000 76.477.000
Sum opptjent egenkapital 17.517.000 13.141.000 12.883.000 12.406.000 14.489.000
Sum egenkapital 17.517.000 13.141.000 12.882.000 12.406.000 14.489.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 45.290.000 47.911.000 50.400.000 49.757.000 51.685.000
Leverandørgjeld 2.228.000 1.738.000 1.875.000 4.994.000 2.121.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.884.000 2.974.000 2.750.000 2.674.000 2.885.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.334.000 6.209.000 5.891.000 4.994.000 5.297.000
Sum kortsiktig gjeld 10.445.000 10.921.000 10.516.000 12.662.000 10.303.000
Sum gjeld og egenkapital 73.252.000 71.973.000 73.799.000 74.825.000 76.477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.982.000 6.282.000 7.917.000 9.421.000 13.873.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.6 1.8 1.7 2.3
Likviditetsgrad 2 2.1 1.6 1.8 1.7 2.3
Soliditet 23.9 18.3 17.5 16.6 18.9
Resultatgrad 6.8 1.3 1.6 -3.2 -2.4
Rentedekningsgrad 4.0 0.6 0.7 -1.4 -0.9
Gjeldsgrad 3.2 4.5 4.7 5 4.3
Total kapitalrentabilitet 7.6 2.5 2.5 -0.4
Signatur
22.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex