Sputniks Trafikk Og Musikk AS
Juridisk navn:  Sputniks Trafikk Og Musikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35998487
Bostrak Bostrak Fax: 35998511
3750 Drangedal 3750 Drangedal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Drangedal
Org.nr: 959893942
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: One Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.29%
Resultat  
  
-71.43%
Egenkapital  
  
1.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 334.000 419.000 476.000 394.000 347.000
Resultat: 8.000 28.000 54.000 120.000 4.000
Egenkapital: 211.000 208.000 186.000 147.000 29.000
Regnskap for  Sputniks Trafikk Og Musikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 334.000 419.000 476.000 394.000 347.000
Driftskostnader -322.000 -383.000 -409.000 -271.000 -337.000
Driftsresultat 13.000 37.000 66.000 123.000 9.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -10.000 -12.000 -4.000 -6.000
Finans -5.000 -9.000 -12.000 -3.000 -6.000
Resultat før skatt 8.000 28.000 54.000 120.000 4.000
Skattekostnad -4.000 -6.000 -15.000 -2.000 0
Årsresultat 4.000 22.000 39.000 117.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 17.000 21.000 24.000 11.000
Sum omløpsmidler 239.000 288.000 424.000 235.000 146.000
Sum eiendeler 253.000 305.000 445.000 259.000 157.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 108.000 86.000 47.000 -71.000
Sum egenkapital 211.000 208.000 186.000 147.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 130.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 98.000 129.000 109.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000 306.000 445.000 258.000 157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 328.000 405.000 475.000 394.000 321.000
Andre inntekter 6.000 15.000 1.000 1.000 26.000
Driftsinntekter 334.000 419.000 476.000 394.000 347.000
Varekostnad -127.000 -132.000 -61.000 -47.000 -62.000
Lønninger -8.000 -5.000 -38.000 -4.000 -1.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -184.000 -243.000 -307.000 -217.000 -274.000
Driftskostnader -322.000 -383.000 -409.000 -271.000 -337.000
Driftsresultat 13.000 37.000 66.000 123.000 9.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -10.000 -12.000 -4.000 -6.000
Finans -5.000 -9.000 -12.000 -3.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 22.000 39.000 117.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 6.000 10.000 13.000 0
Sum varige driftsmidler 3.000 6.000 10.000 13.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 14.000 17.000 21.000 24.000 11.000
Varebeholdning 119.000 121.000 121.000 114.000 86.000
Kundefordringer 6.000 79.000 72.000 66.000 14.000
Andre fordringer 2.000 4.000 47.000 15.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 112.000 84.000 183.000 40.000 33.000
Sum omløpsmidler 239.000 288.000 424.000 235.000 146.000
Sum eiendeler 253.000 305.000 445.000 259.000 157.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 108.000 86.000 47.000 -71.000
Sum egenkapital 211.000 208.000 186.000 147.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 130.000 2.000 0
Leverandørgjeld 16.000 83.000 89.000 91.000 89.000
Betalbar skatt 4.000 6.000 17.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 9.000 4.000 3.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 1.000 18.000 16.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 98.000 129.000 109.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000 306.000 445.000 258.000 157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 197.000 190.000 295.000 126.000 18.000
Likviditetsgrad 1 5.7 2.9 3.3 2.2 1.1
Likviditetsgrad 2 2.9 1.7 2.3 1.1 0.5
Soliditet 83.4 6 41.8 5 18.5
Resultatgrad 3.9 8.8 13.9 31.2 2.6
Rentedekningsgrad 2.6 3.7 5.5 30.8 1.5
Gjeldsgrad 0.2 0.5 1.4 0.8 4.4
Total kapitalrentabilitet 5.1 12.4 14.8 48.1 5.7
Signatur
21.05.2012
STYRET.
Prokurister
21.05.2012
PROKURA HVER FOR SEG
PIA VIVIAN STORBUKÅS
KNUT T STORBUKÅS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex