Spesialservice AS
Juridisk navn:  Spesialservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51631180
Postboks 1237 Godesetdalen 10 Fax: 51631181
4391 Sandnes 4034 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 936770851
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/21/1985
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Merkur As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.36%
Resultat  
  
74.63%
Egenkapital  
  
15.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.546.000 3.334.000 3.306.000 3.437.000 3.396.000
Resultat: 117.000 67.000 25.000 60.000 92.000
Egenkapital: 863.000 747.000 680.000 655.000 594.000
Regnskap for  Spesialservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.546.000 3.334.000 3.306.000 3.437.000 3.396.000
Driftskostnader -3.426.000 -3.262.000 -3.273.000 -3.374.000 -3.302.000
Driftsresultat 121.000 72.000 35.000 63.000 95.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -6.000 -10.000 -3.000 -3.000
Finans -5.000 -6.000 -10.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 117.000 67.000 25.000 60.000 92.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 117.000 67.000 25.000 60.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.443.000 1.284.000 1.158.000 1.169.000 1.047.000
Sum eiendeler 1.443.000 1.284.000 1.158.000 1.169.000 1.047.000
Sum opptjent egenkapital 761.000 645.000 578.000 553.000 492.000
Sum egenkapital 863.000 747.000 680.000 655.000 594.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 580.000 538.000 478.000 514.000 453.000
Sum gjeld og egenkapital 1.443.000 1.285.000 1.158.000 1.169.000 1.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.543.000 3.334.000 3.306.000 3.433.000 3.396.000
Andre inntekter 3.000 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 3.546.000 3.334.000 3.306.000 3.437.000 3.396.000
Varekostnad -682.000 -659.000 -792.000 -794.000 -845.000
Lønninger -1.816.000 -1.762.000 -1.607.000 -1.781.000 -1.678.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -928.000 -841.000 -874.000 -799.000 -779.000
Driftskostnader -3.426.000 -3.262.000 -3.273.000 -3.374.000 -3.302.000
Driftsresultat 121.000 72.000 35.000 63.000 95.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -6.000 -10.000 -3.000 -3.000
Finans -5.000 -6.000 -10.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 117.000 67.000 25.000 60.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 567.000 470.000 430.000 435.000 427.000
Kundefordringer 120.000 133.000 59.000 295.000 311.000
Andre fordringer 71.000 26.000 41.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 685.000 655.000 629.000 434.000 309.000
Sum omløpsmidler 1.443.000 1.284.000 1.158.000 1.169.000 1.047.000
Sum eiendeler 1.443.000 1.284.000 1.158.000 1.169.000 1.047.000
Sum opptjent egenkapital 761.000 645.000 578.000 553.000 492.000
Sum egenkapital 863.000 747.000 680.000 655.000 594.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 174.000 154.000 125.000 129.000 91.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 221.000 199.000 130.000 203.000 175.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 185.000 185.000 223.000 182.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 580.000 538.000 478.000 514.000 453.000
Sum gjeld og egenkapital 1.443.000 1.285.000 1.158.000 1.169.000 1.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 863.000 746.000 680.000 655.000 594.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4
Soliditet 59.8 58.1 58.7 5 56.7
Resultatgrad 3.4 2.2 1.1 1.8 2.8
Rentedekningsgrad 24.2 1 3.5 2 31.7
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 8.4 5.6 3 5.4 9.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex