Speaker Holding AS
Juridisk navn:  Speaker Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35985600
Gruveveien 2 Gruveveien 2 Fax: 35985610
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 835393542
Aksjekapital: 1.551.960 NOK
Etableringsdato: 12/7/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Skagerrak AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.37%
Resultat  
  
49.18%
Egenkapital  
  
0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.196.000 5.177.000 6.656.000 5.904.000 5.261.000
Resultat: 3.528.000 2.365.000 10.080.000 7.259.000 6.043.000
Egenkapital: 95.786.000 95.037.000 95.513.000 87.482.000 85.828.000
Regnskap for  Speaker Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.196.000 5.177.000 6.656.000 5.904.000 5.261.000
Driftskostnader -2.632.000 -2.876.000 -2.194.000 -2.867.000 -2.481.000
Driftsresultat 2.563.000 2.302.000 4.463.000 3.037.000 2.780.000
Finansinntekter 965.000 741.000 5.655.000 4.885.000 3.562.000
Finanskostnader -678.000 -38.000 -662.000 -299.000
Finans 965.000 63.000 5.617.000 4.223.000 3.263.000
Resultat før skatt 3.528.000 2.365.000 10.080.000 7.259.000 6.043.000
Skattekostnad -780.000 -840.000 -2.049.000 -1.605.000 -1.530.000
Årsresultat 2.748.000 1.524.000 8.031.000 5.654.000 4.512.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.297.000 40.027.000 41.101.000 44.731.000 50.291.000
Sum omløpsmidler 58.446.000 56.343.000 58.556.000 51.645.000 49.519.000
Sum eiendeler 97.743.000 96.370.000 99.657.000 96.376.000 99.810.000
Sum opptjent egenkapital 94.234.000 93.485.000 93.961.000 85.930.000 84.276.000
Sum egenkapital 95.786.000 95.037.000 95.513.000 87.482.000 85.828.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.375.000 8.236.000
Sum kortsiktig gjeld 1.957.000 1.332.000 4.144.000 6.519.000 5.746.000
Sum gjeld og egenkapital 97.743.000 96.369.000 99.657.000 96.376.000 99.810.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.678.000 4.678.000 4.678.000 4.678.000 4.678.000
Andre inntekter 518.000 499.000 1.978.000 1.226.000 583.000
Driftsinntekter 5.196.000 5.177.000 6.656.000 5.904.000 5.261.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 -17.000 -17.000
Avskrivning -1.035.000 -1.074.000 -1.074.000 -1.230.000 -1.275.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.597.000 -1.802.000 -1.120.000 -1.620.000 -1.189.000
Driftskostnader -2.632.000 -2.876.000 -2.194.000 -2.867.000 -2.481.000
Driftsresultat 2.563.000 2.302.000 4.463.000 3.037.000 2.780.000
Finansinntekter 965.000 741.000 5.655.000 4.885.000 3.562.000
Finanskostnader -678.000 -38.000 -662.000 -299.000
Finans 965.000 63.000 5.617.000 4.223.000 3.263.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000
Årsresultat 2.748.000 1.524.000 8.031.000 5.654.000 4.512.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 31.199.000 31.929.000 33.003.000 36.240.000 41.800.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 31.199.000 31.929.000 33.003.000 36.240.000 41.800.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.097.000 8.097.000 8.097.000 8.490.000 8.490.000
Sum anleggsmidler 39.297.000 40.027.000 41.101.000 44.731.000 50.291.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 18.404.000 17.537.000 19.738.000 19.869.000 21.859.000
Sum investeringer 20.353.000 4.631.000 5.304.000 2.844.000 3.382.000
Kasse, bank 19.690.000 34.175.000 33.513.000 28.932.000 24.278.000
Sum omløpsmidler 58.446.000 56.343.000 58.556.000 51.645.000 49.519.000
Sum eiendeler 97.743.000 96.370.000 99.657.000 96.376.000 99.810.000
Sum opptjent egenkapital 94.234.000 93.485.000 93.961.000 85.930.000 84.276.000
Sum egenkapital 95.786.000 95.037.000 95.513.000 87.482.000 85.828.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.375.000 8.236.000
Leverandørgjeld 13.000 0 0 0
Betalbar skatt 780.000 840.000 2.049.000 1.605.000 1.530.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 113.000 207.000 211.000 209.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 974.000 379.000 1.887.000 703.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.957.000 1.332.000 4.144.000 6.519.000 5.746.000
Sum gjeld og egenkapital 97.743.000 96.369.000 99.657.000 96.376.000 99.810.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.489.000 55.011.000 54.412.000 45.126.000 43.773.000
Likviditetsgrad 1 29.9 42.3 14.1 7.9 8.6
Likviditetsgrad 2 29.9 42.3 14.1 7.9 8.6
Soliditet 98.0 98.6 95.8 90.8 8
Resultatgrad 49.3 44.5 67.1 51.4 52.8
Rentedekningsgrad 3.4 117.4 4.6 9.3
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.6 3.2 10.2 8.2 6.4
Signatur
03.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex