Spafor AS
Juridisk navn:  Spafor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73503563
Postboks 100 Nordre gate 7 Fax: 73516440
7400 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 843071082
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorpartnere As
Regnskapsfører: Midtbyen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.51%
Resultat  
  
-42%
Egenkapital  
  
10.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.561.000 7.270.000 7.510.000 6.370.000 6.217.000
Resultat: 87.000 150.000 503.000 116.000 147.000
Egenkapital: 549.000 497.000 399.000 218.000 130.000
Regnskap for  Spafor AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.561.000 7.270.000 7.510.000 6.370.000 6.217.000
Driftskostnader -5.453.000 -7.088.000 -6.972.000 -6.221.000 -6.070.000
Driftsresultat 108.000 182.000 539.000 149.000 147.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -25.000 -34.000 -37.000 -33.000 -1.000
Finans -22.000 -32.000 -36.000 -33.000 0
Resultat før skatt 87.000 150.000 503.000 116.000 147.000
Skattekostnad -35.000 -52.000 -121.000 -28.000 -37.000
Årsresultat 51.000 98.000 382.000 88.000 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 498.000 753.000 1.047.000 1.370.000 439.000
Sum omløpsmidler 1.861.000 2.492.000 2.171.000 1.927.000 1.811.000
Sum eiendeler 2.359.000 3.245.000 3.218.000 3.297.000 2.250.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 397.000 299.000 118.000 30.000
Sum egenkapital 549.000 497.000 399.000 218.000 130.000
Sum langsiktig gjeld 417.000 490.000 771.000 1.041.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 1.393.000 2.258.000 2.048.000 2.038.000 2.109.000
Sum gjeld og egenkapital 2.359.000 3.245.000 3.218.000 3.297.000 2.250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.989.000 7.226.000 7.412.000 6.177.000 6.076.000
Andre inntekter 572.000 44.000 99.000 193.000 141.000
Driftsinntekter 5.561.000 7.270.000 7.510.000 6.370.000 6.217.000
Varekostnad -1.307.000 -2.150.000 -2.037.000 -1.911.000 -1.772.000
Lønninger -1.546.000 -1.996.000 -1.970.000 -1.769.000 -1.734.000
Avskrivning -316.000 -335.000 -332.000 -195.000 -86.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.221.000 -2.731.000 -2.630.000 -2.521.000 -2.441.000
Driftskostnader -5.453.000 -7.088.000 -6.972.000 -6.221.000 -6.070.000
Driftsresultat 108.000 182.000 539.000 149.000 147.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -25.000 -34.000 -37.000 -33.000 -1.000
Finans -22.000 -32.000 -36.000 -33.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 -80.000
Utbytte 0 -200.000 0 0
Årsresultat 51.000 98.000 382.000 88.000 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 490.000 749.000 1.043.000 1.346.000 393.000
Sum varige driftsmidler 490.000 749.000 1.043.000 1.346.000 393.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 4.000 4.000 24.000 46.000
Sum anleggsmidler 498.000 753.000 1.047.000 1.370.000 439.000
Varebeholdning 438.000 502.000 377.000 380.000 205.000
Kundefordringer 1.000 0 0 0
Andre fordringer 462.000 292.000 286.000 234.000 267.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 961.000 1.697.000 1.508.000 1.312.000 1.339.000
Sum omløpsmidler 1.861.000 2.492.000 2.171.000 1.927.000 1.811.000
Sum eiendeler 2.359.000 3.245.000 3.218.000 3.297.000 2.250.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 397.000 299.000 118.000 30.000
Sum egenkapital 549.000 497.000 399.000 218.000 130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 208.000 433.000 450.000 690.000 1.125.000
Sum langsiktig gjeld 417.000 490.000 771.000 1.041.000 11.000
Leverandørgjeld 415.000 781.000 521.000 637.000 590.000
Betalbar skatt 35.000 52.000 130.000 30.000 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 242.000 317.000 285.000 116.000
Utbytte 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 634.000 749.000 430.000 396.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 1.393.000 2.258.000 2.048.000 2.038.000 2.109.000
Sum gjeld og egenkapital 2.359.000 3.245.000 3.218.000 3.297.000 2.250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 468.000 234.000 123.000 -111.000 -298.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8
Soliditet 23.3 15.3 12.4 6.6 5.8
Resultatgrad 1.9 2.5 7.2 2.3 2.4
Rentedekningsgrad 4.3 5.4 14.6 4.5 1
Gjeldsgrad 3.3 5.5 7.1 14.1 16.3
Total kapitalrentabilitet 4.7 5.7 16.8 4.5 6.6
Signatur
09.04.2021
SIGNATUR
OVERBY KETIL JOHAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex