Spa Eiendom AS
Juridisk navn:  Spa Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75644746
Postboks 75 Torget 2 Fax: 76067508
8301 Svolvær 8300 Svolvær
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 980010414
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.86%
Resultat  
  
70.59%
Egenkapital  
  
-0.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 389.000 626.000 570.000 465.000 457.000
Resultat: -5.000 -17.000 21.000 83.000 4.000
Egenkapital: 1.725.000 1.729.000 1.728.000 1.711.000 1.650.000
Regnskap for  Spa Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 389.000 626.000 570.000 465.000 457.000
Driftskostnader -316.000 -425.000 -404.000 -253.000 -312.000
Driftsresultat 73.000 201.000 166.000 212.000 145.000
Finansinntekter 6.000 1.000 7.000 1.000 0
Finanskostnader -85.000 -219.000 -152.000 -130.000 -141.000
Finans -79.000 -218.000 -145.000 -129.000 -141.000
Resultat før skatt -5.000 -17.000 21.000 83.000 4.000
Skattekostnad 1.000 3.000 -4.000 -21.000 -2.000
Årsresultat -4.000 -14.000 16.000 62.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.193.000 9.232.000 8.800.000 6.702.000 6.696.000
Sum omløpsmidler 73.000 221.000 80.000 70.000 156.000
Sum eiendeler 9.266.000 9.453.000 8.880.000 6.772.000 6.852.000
Sum opptjent egenkapital 909.000 913.000 927.000 911.000 849.000
Sum egenkapital 1.725.000 1.729.000 1.728.000 1.711.000 1.650.000
Sum langsiktig gjeld 7.513.000 3.595.000 3.868.000 4.147.000 4.423.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 4.129.000 3.284.000 914.000 779.000
Sum gjeld og egenkapital 9.266.000 9.453.000 8.879.000 6.772.000 6.851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 16.000 11.000 10.000
Andre inntekter 389.000 621.000 554.000 453.000 447.000
Driftsinntekter 389.000 626.000 570.000 465.000 457.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -39.000 -38.000 -20.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -277.000 -387.000 -384.000 -233.000 -292.000
Driftskostnader -316.000 -425.000 -404.000 -253.000 -312.000
Driftsresultat 73.000 201.000 166.000 212.000 145.000
Finansinntekter 6.000 1.000 7.000 1.000 0
Finanskostnader -85.000 -219.000 -152.000 -130.000 -141.000
Finans -79.000 -218.000 -145.000 -129.000 -141.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -14.000 16.000 62.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 6.621.000 6.596.000
Maskiner anlegg 9.020.000 9.020.000 8.739.000 0 0
Driftsløsøre 173.000 212.000 61.000 81.000 101.000
Sum varige driftsmidler 9.193.000 9.232.000 8.800.000 6.702.000 6.696.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.193.000 9.232.000 8.800.000 6.702.000 6.696.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 4.000 4.000 1.000
Andre fordringer 20.000 0 0 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 174.000 76.000 66.000 124.000
Sum omløpsmidler 73.000 221.000 80.000 70.000 156.000
Sum eiendeler 9.266.000 9.453.000 8.880.000 6.772.000 6.852.000
Sum opptjent egenkapital 909.000 913.000 927.000 911.000 849.000
Sum egenkapital 1.725.000 1.729.000 1.728.000 1.711.000 1.650.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 20.000 18.000 22.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.513.000 3.595.000 3.868.000 4.147.000 4.423.000
Leverandørgjeld 16.000 65.000 22.000 22.000 53.000
Betalbar skatt 0 8.000 22.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 4.064.000 3.254.000 870.000 726.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 4.129.000 3.284.000 914.000 779.000
Sum gjeld og egenkapital 9.266.000 9.453.000 8.879.000 6.772.000 6.851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 -3.908.000 -3.204.000 -844.000 -623.000
Likviditetsgrad 1 2.6 0.1 0 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 2.6 0.1 0 0.1 0.2
Soliditet 18.6 18.3 19.5 25.3 24.1
Resultatgrad 18.8 32.1 29.1 45.6 31.7
Rentedekningsgrad 0.9 0.9 1.1 1.6 1
Gjeldsgrad 4.4 4.5 4.1 3 3.2
Total kapitalrentabilitet 0.9 2.1 1.9 3.1 2.1
Signatur
26.08.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex