Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sorknes Gård As
Juridisk navn:  Sorknes Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62441870
Postboks 70 Sorknes Gård Fax:
2451 Rena 2450 Rena
Fylke: Kommune:
Innlandet Åmot
Org.nr: 968682377
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/8/1994 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
143.22%
Resultat  
  
198.52%
Egenkapital  
  
33.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 574.000 236.000 273.000 173.000 346.000
Resultat: 606.000 203.000 183.000 156.000 332.000
Egenkapital: -919.000 -1.391.000 -1.584.000 -1.727.000 -1.847.000
Regnskap for  Sorknes Gård As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 574.000 236.000 273.000 173.000 346.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -23.000 -19.000
Driftsresultat 573.000 235.000 272.000 150.000 327.000
Finansinntekter 33.000 -32.000 -89.000 6.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 33.000 -32.000 -89.000 6.000 6.000
Resultat før skatt 606.000 203.000 183.000 156.000 332.000
Skattekostnad -133.000 -10.000 -40.000 -36.000 -80.000
Årsresultat 473.000 193.000 142.000 120.000 253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.116.000 1.115.000 1.204.000 1.198.000
Sum omløpsmidler 7.000 1.377.000 31.000 8.000 323.000
Sum eiendeler 1.123.000 1.377.000 1.146.000 1.212.000 1.521.000
Sum opptjent egenkapital -1.019.000 -1.491.000 -1.684.000 -1.827.000 -1.947.000
Sum egenkapital -919.000 -1.391.000 -1.584.000 -1.727.000 -1.847.000
Sum langsiktig gjeld 1.908.000 2.723.000 2.690.000 2.879.000 3.284.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 45.000 40.000 59.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 1.122.000 1.377.000 1.146.000 1.211.000 1.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 574.000 236.000 273.000 173.000 346.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 574.000 236.000 273.000 173.000 346.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -23.000 -19.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -23.000 -19.000
Driftsresultat 573.000 235.000 272.000 150.000 327.000
Finansinntekter 33.000 -32.000 -89.000 6.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 33.000 -32.000 -89.000 6.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 473.000 193.000 142.000 120.000 253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.116.000 1.115.000 1.204.000 1.198.000
Sum anleggsmidler 1.116.000 1.115.000 1.204.000 1.198.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 1.083.000 0 0 0
Kasse, bank 7.000 294.000 31.000 8.000 323.000
Sum omløpsmidler 7.000 1.377.000 31.000 8.000 323.000
Sum eiendeler 1.123.000 1.377.000 1.146.000 1.212.000 1.521.000
Sum opptjent egenkapital -1.019.000 -1.491.000 -1.684.000 -1.827.000 -1.947.000
Sum egenkapital -919.000 -1.391.000 -1.584.000 -1.727.000 -1.847.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.908.000 2.723.000 2.690.000 2.879.000 3.284.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 133.000 45.000 40.000 59.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 133.000 45.000 40.000 59.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 1.122.000 1.377.000 1.146.000 1.211.000 1.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -126.000 1.332.000 -9.000 -51.000 239.000
Likviditetsgrad 1 0.1 30.6 0.8 0.1 3.8
Likviditetsgrad 2 0.1 30.6 0.8 0.1 3.8
Soliditet -81.9 -101.0 -138.2 -142.6 -121.4
Resultatgrad 99.8 99.6 99.6 86.7 94.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.2 -2.0 -1.7 -1.7 -1.8
Total kapitalrentabilitet 54.0 14.7 1 12.9 21.9
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex