Sony Music Entertainment Norway AS
Juridisk navn:  Sony Music Entertainment Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22880000
Postboks 4334 Nydalen Gjerdrums Vei 10A Fax: 22880001
0402 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 850147582
Aksjekapital: 201.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 8/22/1988
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sony bmg music entertainment norway as
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.05%
Resultat  
  
636.63%
Egenkapital  
  
27.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 232.239.000 232.115.000 236.604.000 189.421.000 195.093.000
Resultat: 14.762.000 2.004.000 23.927.000 -5.036.000 -1.617.000
Egenkapital: 49.575.000 38.894.000 37.240.000 18.173.000 24.354.000
Regnskap for  Sony Music Entertainment Norway AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 232.239.000 232.115.000 236.604.000 189.421.000 195.093.000
Driftskostnader -221.942.000 -226.113.000 -212.889.000 -190.135.000 -196.895.000
Driftsresultat 10.297.000 6.002.000 23.715.000 -713.000 -1.802.000
Finansinntekter 15.377.000 12.023.000 3.984.000 517.000 1.680.000
Finanskostnader -10.911.000 -16.021.000 -3.772.000 -4.839.000 -1.495.000
Finans 4.466.000 -3.998.000 212.000 -4.322.000 185.000
Resultat før skatt 14.762.000 2.004.000 23.927.000 -5.036.000 -1.617.000
Skattekostnad -4.080.000 -1.293.000 -4.859.000 -1.145.000 -393.000
Årsresultat 10.682.000 712.000 19.068.000 -6.181.000 -2.010.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.630.000 14.064.000 15.592.000 9.584.000 37.476.000
Sum omløpsmidler 141.217.000 138.932.000 131.847.000 90.157.000 64.252.000
Sum eiendeler 165.847.000 152.996.000 147.439.000 99.741.000 101.728.000
Sum opptjent egenkapital 41.420.000 30.739.000 29.085.000 10.018.000 16.199.000
Sum egenkapital 49.575.000 38.894.000 37.240.000 18.173.000 24.354.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116.272.000 114.103.000 110.198.000 81.569.000 77.374.000
Sum gjeld og egenkapital 165.847.000 152.997.000 147.438.000 99.742.000 101.728.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 232.239.000 231.762.000 236.449.000 189.421.000 195.093.000
Andre inntekter 353.000 155.000 0 0
Driftsinntekter 232.239.000 232.115.000 236.604.000 189.421.000 195.093.000
Varekostnad -145.980.000 -144.194.000 -145.518.000 -7.768.000 -8.552.000
Lønninger -40.279.000 -39.872.000 -38.963.000 -34.280.000 -29.725.000
Avskrivning -726.000 -701.000 -521.000 -226.000 -359.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -34.957.000 -41.346.000 -27.887.000 -147.861.000 -158.259.000
Driftskostnader -221.942.000 -226.113.000 -212.889.000 -190.135.000 -196.895.000
Driftsresultat 10.297.000 6.002.000 23.715.000 -713.000 -1.802.000
Finansinntekter 15.377.000 12.023.000 3.984.000 517.000 1.680.000
Finanskostnader -10.911.000 -16.021.000 -3.772.000 -4.839.000 -1.495.000
Finans 4.466.000 -3.998.000 212.000 -4.322.000 185.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 10.682.000 712.000 19.068.000 -6.181.000 -2.010.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.110.000 375.000 471.000 896.000 1.136.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.000.000 2.546.000 3.247.000 113.000 340.000
Sum varige driftsmidler 2.000.000 2.546.000 3.247.000 113.000 340.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.520.000 11.143.000 11.875.000 8.575.000 36.000.000
Sum anleggsmidler 24.630.000 14.064.000 15.592.000 9.584.000 37.476.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 20.722.000 11.315.000 756.000 2.113.000 4.399.000
Andre fordringer 112.186.000 116.536.000 125.753.000 82.854.000 57.076.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.309.000 11.082.000 5.337.000 5.190.000 2.776.000
Sum omløpsmidler 141.217.000 138.932.000 131.847.000 90.157.000 64.252.000
Sum eiendeler 165.847.000 152.996.000 147.439.000 99.741.000 101.728.000
Sum opptjent egenkapital 41.420.000 30.739.000 29.085.000 10.018.000 16.199.000
Sum egenkapital 49.575.000 38.894.000 37.240.000 18.173.000 24.354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 23.971.000 33.655.000 21.258.000 12.285.000 11.555.000
Betalbar skatt 2.320.000 3.812.000 4.426.000 1.402.000 497.000
Skyldig offentlige avgifter 3.106.000 2.925.000 2.937.000 1.812.000 1.558.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 86.875.000 73.710.000 81.577.000 66.070.000 63.764.000
Sum kortsiktig gjeld 116.272.000 114.103.000 110.198.000 81.569.000 77.374.000
Sum gjeld og egenkapital 165.847.000 152.997.000 147.438.000 99.742.000 101.728.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.945.000 24.829.000 21.649.000 8.588.000 -13.122.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.1 0.8
Soliditet 29.9 25.4 25.3 18.2 23.9
Resultatgrad 4.4 2.6 1 -0.4 -0.9
Rentedekningsgrad 0.9 0.4 6.3 -0.1 -1.2
Gjeldsgrad 2.3 2.9 3 4.5 3.2
Total kapitalrentabilitet 15.5 11.8 18.8 -0.2 -0.1
Signatur
18.04.2012
SELSKAPET FORPLIKTES VED
UNDERSKRIFT AV STYRETS FORMANN
ELLER TO MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex