Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solsenteret Førde As
Juridisk navn:  Solsenteret Førde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47707380
Bakkebøvegen 6 Bakkebøvegen 6 Fax:
6814 Førde 6814 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 914911834
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/22/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.19%
Resultat  
  
244.44%
Egenkapital  
  
11.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.650.000 2.645.000 2.796.000 2.814.000 3.115.000
Resultat: 93.000 27.000 289.000 260.000 315.000
Egenkapital: 728.000 655.000 640.000 426.000 237.000
Regnskap for  Solsenteret Førde As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.650.000 2.645.000 2.796.000 2.814.000 3.115.000
Driftskostnader -2.555.000 -2.618.000 -2.508.000 -2.553.000 -2.798.000
Driftsresultat 94.000 26.000 288.000 260.000 316.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -4.000
Finans 0 0 1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 93.000 27.000 289.000 260.000 315.000
Skattekostnad -21.000 -12.000 -75.000 -71.000 -95.000
Årsresultat 73.000 15.000 214.000 188.000 219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 822.000 486.000 392.000 563.000 751.000
Sum omløpsmidler 874.000 780.000 1.085.000 684.000 708.000
Sum eiendeler 1.696.000 1.266.000 1.477.000 1.247.000 1.459.000
Sum opptjent egenkapital 710.000 637.000 622.000 408.000 219.000
Sum egenkapital 728.000 655.000 640.000 426.000 237.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 112.000
Sum kortsiktig gjeld 969.000 612.000 837.000 822.000 1.110.000
Sum gjeld og egenkapital 1.697.000 1.267.000 1.477.000 1.248.000 1.459.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.590.000 2.587.000 2.796.000 2.814.000 3.097.000
Andre inntekter 60.000 58.000 0 0 18.000
Driftsinntekter 2.650.000 2.645.000 2.796.000 2.814.000 3.115.000
Varekostnad -309.000 -345.000 -320.000 -336.000 -352.000
Lønninger -988.000 -1.006.000 -1.020.000 -937.000 -1.017.000
Avskrivning -193.000 -153.000 -142.000 -221.000 -266.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.065.000 -1.114.000 -1.026.000 -1.059.000 -1.163.000
Driftskostnader -2.555.000 -2.618.000 -2.508.000 -2.553.000 -2.798.000
Driftsresultat 94.000 26.000 288.000 260.000 316.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -4.000
Finans 0 0 1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 73.000 15.000 214.000 188.000 219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 88.000 109.000 121.000 149.000 173.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 734.000 377.000 272.000 414.000 577.000
Sum varige driftsmidler 734.000 377.000 272.000 414.000 577.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 822.000 486.000 392.000 563.000 751.000
Varebeholdning 199.000 161.000 175.000 91.000 95.000
Kundefordringer 0 18.000 0 1.000 63.000
Andre fordringer 44.000 50.000 63.000 55.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 631.000 552.000 847.000 537.000 532.000
Sum omløpsmidler 874.000 780.000 1.085.000 684.000 708.000
Sum eiendeler 1.696.000 1.266.000 1.477.000 1.247.000 1.459.000
Sum opptjent egenkapital 710.000 637.000 622.000 408.000 219.000
Sum egenkapital 728.000 655.000 640.000 426.000 237.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 112.000
Leverandørgjeld 84.000 90.000 88.000 79.000 121.000
Betalbar skatt 0 0 46.000 47.000 269.000
Skyldig offentlige avgifter 121.000 116.000 108.000 97.000 112.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 763.000 405.000 595.000 598.000 608.000
Sum kortsiktig gjeld 969.000 612.000 837.000 822.000 1.110.000
Sum gjeld og egenkapital 1.697.000 1.267.000 1.477.000 1.248.000 1.459.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -95.000 168.000 248.000 -138.000 -402.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.3 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 1 1.1 0.7 0.6
Soliditet 42.9 51.7 43.3 34.1 16.2
Resultatgrad 3.5 1 10.3 9.2 10.1
Rentedekningsgrad 9 2 79.8
Gjeldsgrad 1.3 0.9 1.3 1.9 5.2
Total kapitalrentabilitet 5.6 2.1 19.6 20.9 21.9
Signatur
13.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex