Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solsenterdrift As
Juridisk navn:  Solsenterdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45268546
Porsmyrveien 3 Porsmyrveien 3 Fax: 51828304
4314 Sandnes 4314 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 979909179
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/28/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.91%
Resultat  
  
84.87%
Egenkapital  
  
-1.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 39.847.000 35.291.000 35.554.000 34.494.000 38.417.000
Resultat: 6.001.000 3.246.000 2.584.000 1.704.000 3.896.000
Egenkapital: 20.073.000 20.368.000 19.860.000 19.392.000 18.119.000
Regnskap for  Solsenterdrift As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 39.847.000 35.291.000 35.554.000 34.494.000 38.417.000
Driftskostnader -33.978.000 -32.359.000 -33.239.000 -33.050.000 -34.615.000
Driftsresultat 5.868.000 2.932.000 2.315.000 1.443.000 3.801.000
Finansinntekter 144.000 329.000 334.000 388.000 380.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -65.000 -128.000 -285.000
Finans 132.000 314.000 269.000 260.000 95.000
Resultat før skatt 6.001.000 3.246.000 2.584.000 1.704.000 3.896.000
Skattekostnad -1.320.000 -748.000 -624.000 -431.000 -1.054.000
Årsresultat 4.681.000 2.498.000 1.960.000 1.273.000 2.843.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.390.000 18.879.000 19.142.000 22.388.000 24.945.000
Sum omløpsmidler 4.570.000 6.421.000 5.769.000 2.770.000 3.118.000
Sum eiendeler 24.960.000 25.300.000 24.911.000 25.158.000 28.063.000
Sum opptjent egenkapital 13.256.000 13.551.000 13.043.000 12.575.000 11.302.000
Sum egenkapital 20.073.000 20.368.000 19.860.000 19.392.000 18.119.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 1.995.000 4.656.000
Sum kortsiktig gjeld 4.881.000 4.932.000 5.052.000 3.771.000 5.288.000
Sum gjeld og egenkapital 24.960.000 25.300.000 24.912.000 25.158.000 28.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.694.000 32.189.000 33.347.000 31.544.000 36.447.000
Andre inntekter 2.152.000 3.102.000 2.207.000 2.950.000 1.970.000
Driftsinntekter 39.847.000 35.291.000 35.554.000 34.494.000 38.417.000
Varekostnad -1.078.000 -1.503.000 -1.109.000 -724.000 -846.000
Lønninger -6.783.000 -6.437.000 -6.447.000 -7.061.000 -7.806.000
Avskrivning -5.791.000 -4.588.000 -5.438.000 -5.508.000 -6.291.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.326.000 -19.831.000 -20.245.000 -19.757.000 -19.672.000
Driftskostnader -33.978.000 -32.359.000 -33.239.000 -33.050.000 -34.615.000
Driftsresultat 5.868.000 2.932.000 2.315.000 1.443.000 3.801.000
Finansinntekter 144.000 329.000 334.000 388.000 380.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -65.000 -128.000 -285.000
Finans 132.000 314.000 269.000 260.000 95.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -995.000 -1.990.000 -1.493.000 0 -1.493.000
Årsresultat 4.681.000 2.498.000 1.960.000 1.273.000 2.843.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 25.000 89.000 0 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.390.000 14.264.000 13.863.000 16.598.000 18.463.000
Sum varige driftsmidler 20.390.000 14.264.000 13.863.000 16.598.000 18.463.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 4.590.000 5.190.000 5.790.000 6.460.000
Sum anleggsmidler 20.390.000 18.879.000 19.142.000 22.388.000 24.945.000
Varebeholdning 451.000 487.000 321.000 229.000 258.000
Kundefordringer 434.000 150.000 431.000 441.000 283.000
Andre fordringer 245.000 375.000 340.000 236.000 263.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.440.000 5.409.000 4.677.000 1.864.000 2.314.000
Sum omløpsmidler 4.570.000 6.421.000 5.769.000 2.770.000 3.118.000
Sum eiendeler 24.960.000 25.300.000 24.911.000 25.158.000 28.063.000
Sum opptjent egenkapital 13.256.000 13.551.000 13.043.000 12.575.000 11.302.000
Sum egenkapital 20.073.000 20.368.000 19.860.000 19.392.000 18.119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 214.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 1.995.000 4.656.000
Leverandørgjeld 781.000 1.024.000 968.000 2.307.000 936.000
Betalbar skatt 1.288.000 684.000 927.000 195.000 828.000
Skyldig offentlige avgifter 964.000 573.000 982.000 506.000 1.177.000
Utbytte -995.000 -1.990.000 -1.493.000 0 -1.493.000
Annen kortsiktig gjeld 1.847.000 2.651.000 2.175.000 763.000 2.348.000
Sum kortsiktig gjeld 4.881.000 4.932.000 5.052.000 3.771.000 5.288.000
Sum gjeld og egenkapital 24.960.000 25.300.000 24.912.000 25.158.000 28.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -311.000 1.489.000 717.000 -1.001.000 -2.170.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3 1.1 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 1.1 0.7 0.6
Soliditet 80.4 80.5 79.7 77.1 64.6
Resultatgrad 14.7 8.3 6.5 4.2 9.9
Rentedekningsgrad 4 195.5 35.6 11.3 14.7
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 24.1 12.9 10.6 7.3 14.9
Signatur
06.11.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Prokurister
06.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex