Sollifjellet Alpinsenter Sa
Juridisk navn:  Sollifjellet Alpinsenter Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77077833
Postboks 48 Sollifjellveien 115 Fax: 77077572
9481 Harstad 9402 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 852829052
Aksjekapital: 2.248 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 10/15/1985
Foretakstype: SA
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.17%
Resultat  
  
-108.72%
Egenkapital  
  
-1.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.721.000 5.841.000 5.631.000 4.471.000 4.276.000
Resultat: -75.000 860.000 691.000 1.012.000 445.000
Egenkapital: 5.189.000 5.264.000 4.404.000 3.714.000 2.702.000
Regnskap for  Sollifjellet Alpinsenter Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.721.000 5.841.000 5.631.000 4.471.000 4.276.000
Driftskostnader -4.550.000 -4.839.000 -4.849.000 -3.421.000 -3.686.000
Driftsresultat 171.000 1.002.000 783.000 1.051.000 589.000
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -251.000 -145.000 -94.000 -40.000 -145.000
Finans -246.000 -143.000 -93.000 -40.000 -145.000
Resultat før skatt -75.000 860.000 691.000 1.012.000 445.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -75.000 860.000 691.000 1.012.000 445.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.169.000 14.030.000 5.897.000 5.271.000 4.843.000
Sum omløpsmidler 1.481.000 3.812.000 1.511.000 726.000 944.000
Sum eiendeler 13.650.000 17.842.000 7.408.000 5.997.000 5.787.000
Sum opptjent egenkapital 2.941.000 3.016.000 2.157.000 1.466.000 454.000
Sum egenkapital 5.189.000 5.264.000 4.404.000 3.714.000 2.702.000
Sum langsiktig gjeld 8.093.000 11.062.000 1.430.000 1.378.000 1.653.000
Sum kortsiktig gjeld 368.000 1.515.000 1.574.000 904.000 1.433.000
Sum gjeld og egenkapital 13.650.000 17.841.000 7.409.000 5.996.000 5.788.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.735.000 5.532.000 5.194.000 4.097.000 3.857.000
Andre inntekter 986.000 309.000 438.000 373.000 419.000
Driftsinntekter 4.721.000 5.841.000 5.631.000 4.471.000 4.276.000
Varekostnad -388.000 -311.000 -619.000 -483.000 -324.000
Lønninger -1.409.000 -1.548.000 -1.591.000 -1.357.000 -1.241.000
Avskrivning -789.000 -813.000 -757.000 -510.000 -575.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.964.000 -2.167.000 -1.882.000 -1.071.000 -1.546.000
Driftskostnader -4.550.000 -4.839.000 -4.849.000 -3.421.000 -3.686.000
Driftsresultat 171.000 1.002.000 783.000 1.051.000 589.000
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -251.000 -145.000 -94.000 -40.000 -145.000
Finans -246.000 -143.000 -93.000 -40.000 -145.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -75.000 860.000 691.000 1.012.000 445.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 9.036.000 11.307.000 2.447.000 2.193.000 2.092.000
Maskiner anlegg 2.053.000 2.377.000 2.601.000 2.144.000 1.808.000
Driftsløsøre 922.000 152.000 831.000 911.000 915.000
Sum varige driftsmidler 12.017.000 13.848.000 5.897.000 5.271.000 4.843.000
Sum finansielle anleggsmidler 153.000 183.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.169.000 14.030.000 5.897.000 5.271.000 4.843.000
Varebeholdning 61.000 89.000 87.000 43.000 93.000
Kundefordringer 73.000 287.000 92.000 197.000 444.000
Andre fordringer 1.081.000 1.507.000 647.000 229.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 266.000 1.930.000 686.000 257.000 378.000
Sum omløpsmidler 1.481.000 3.812.000 1.511.000 726.000 944.000
Sum eiendeler 13.650.000 17.842.000 7.408.000 5.997.000 5.787.000
Sum opptjent egenkapital 2.941.000 3.016.000 2.157.000 1.466.000 454.000
Sum egenkapital 5.189.000 5.264.000 4.404.000 3.714.000 2.702.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.093.000 11.062.000 1.430.000 1.378.000 1.653.000
Leverandørgjeld 148.000 1.325.000 1.362.000 726.000 518.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 54.000 52.000 27.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 167.000 137.000 159.000 152.000 881.000
Sum kortsiktig gjeld 368.000 1.515.000 1.574.000 904.000 1.433.000
Sum gjeld og egenkapital 13.650.000 17.841.000 7.409.000 5.996.000 5.788.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.113.000 2.297.000 -63.000 -178.000 -489.000
Likviditetsgrad 1 4.0 2.5 1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 3.9 2.5 0.9 0.8 0.6
Soliditet 38.0 29.5 59.4 61.9 46.7
Resultatgrad 3.6 17.2 13.9 23.5 13.8
Rentedekningsgrad 0.7 6.9 8.3 26.3 4.1
Gjeldsgrad 1.6 2.4 0.7 0.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 1.3 5.6 10.6 17.5 10.2
Signatur
10.11.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
EIDBERG ØYVIND
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
10.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex