Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solheim Bygg As
Juridisk navn:  Solheim Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skauveien 2A Skauveien 2A Fax:
3472 Bødalen 3472 Bødalen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 915460720
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/11/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-278.15%
Egenkapital  
  
-51.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.046.000 2.046.000 2.646.000 2.980.000 2.389.000
Resultat: -212.000 119.000 -123.000 122.000 -183.000
Egenkapital: 154.000 319.000 226.000 323.000 230.000
Regnskap for  Solheim Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.046.000 2.046.000 2.646.000 2.980.000 2.389.000
Driftskostnader -2.242.000 -1.925.000 -2.769.000 -2.857.000 -2.571.000
Driftsresultat -197.000 121.000 -123.000 123.000 -182.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -15.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -212.000 119.000 -123.000 122.000 -183.000
Skattekostnad 47.000 -26.000 27.000 -30.000 44.000
Årsresultat -165.000 93.000 -97.000 93.000 -139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 346.000 51.000 133.000 90.000 119.000
Sum omløpsmidler 278.000 403.000 413.000 505.000 554.000
Sum eiendeler 624.000 454.000 546.000 595.000 673.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 289.000 196.000 293.000 200.000
Sum egenkapital 154.000 319.000 226.000 323.000 230.000
Sum langsiktig gjeld 166.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 305.000 135.000 320.000 273.000 443.000
Sum gjeld og egenkapital 625.000 454.000 546.000 596.000 673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.046.000 2.091.000 2.603.000 2.962.000 2.389.000
Andre inntekter -45.000 42.000 18.000 0
Driftsinntekter 2.046.000 2.046.000 2.646.000 2.980.000 2.389.000
Varekostnad -743.000 -739.000 -1.101.000 -1.361.000 -980.000
Lønninger -787.000 -638.000 -1.229.000 -1.061.000 -1.170.000
Avskrivning -75.000 -10.000 -23.000 -19.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -655.000 -547.000 -440.000 -416.000 -400.000
Driftskostnader -2.242.000 -1.925.000 -2.769.000 -2.857.000 -2.571.000
Driftsresultat -197.000 121.000 -123.000 123.000 -182.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -15.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -165.000 93.000 -97.000 93.000 -139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 9.000 36.000 9.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 290.000 41.000 12.000 15.000 0
Driftsløsøre 0 80.000 68.000 85.000
Sum varige driftsmidler 290.000 41.000 92.000 83.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 6.000 -1.000 -5.000
Sum anleggsmidler 346.000 51.000 133.000 90.000 119.000
Varebeholdning 50.000 32.000 24.000 0 0
Kundefordringer 82.000 17.000 2.000 52.000 242.000
Andre fordringer 110.000 111.000 195.000 157.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 242.000 192.000 297.000 132.000
Sum omløpsmidler 278.000 403.000 413.000 505.000 554.000
Sum eiendeler 624.000 454.000 546.000 595.000 673.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 289.000 196.000 293.000 200.000
Sum egenkapital 154.000 319.000 226.000 323.000 230.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 166.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 151.000 18.000 128.000 46.000 99.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 46.000 74.000 103.000 102.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 71.000 119.000 124.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 305.000 135.000 320.000 273.000 443.000
Sum gjeld og egenkapital 625.000 454.000 546.000 596.000 673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -27.000 268.000 93.000 232.000 111.000
Likviditetsgrad 1 0.9 3 1.3 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 2.7 1.2 1.8 1.3
Soliditet 24.6 70.3 41.4 54.2 34.2
Resultatgrad -9.6 5.9 -4.6 4.1 -7.6
Rentedekningsgrad -13.1 1 1
Gjeldsgrad 3.1 0.4 1.4 0.8 1.9
Total kapitalrentabilitet -31.5 26.7 -22.5 20.6
Signatur
24.06.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex