Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solhagen AS
Juridisk navn:  Solhagen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77833031
Postboks 1001 Fagerlidal Fax: 77833539
9326 Bardufoss 9325 Bardufoss
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 983445705
Aksjekapital: 620.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/11/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.63%
Resultat  
  
-7.87%
Egenkapital  
  
9.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 642.000 507.000 522.000 752.000 693.000
Resultat: 117.000 127.000 77.000 193.000 61.000
Egenkapital: 1.075.000 985.000 886.000 838.000 804.000
Regnskap for  Solhagen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 642.000 507.000 522.000 752.000 693.000
Driftskostnader -525.000 -381.000 -440.000 -561.000 -632.000
Driftsresultat 117.000 125.000 82.000 191.000 61.000
Finansinntekter 1.000 -5.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 -5.000 1.000 0
Resultat før skatt 117.000 127.000 77.000 193.000 61.000
Skattekostnad -27.000 -28.000 -18.000 -47.000 -17.000
Årsresultat 90.000 99.000 58.000 146.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 13.000 21.000 21.000 20.000
Sum omløpsmidler 1.218.000 1.105.000 1.065.000 1.127.000 953.000
Sum eiendeler 1.249.000 1.118.000 1.086.000 1.148.000 973.000
Sum opptjent egenkapital 523.000 432.000 333.000 275.000 242.000
Sum egenkapital 1.075.000 985.000 886.000 838.000 804.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 174.000 133.000 200.000 311.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 1.250.000 1.118.000 1.086.000 1.149.000 974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 600.000 467.000 482.000 663.000 604.000
Andre inntekter 42.000 40.000 41.000 89.000 89.000
Driftsinntekter 642.000 507.000 522.000 752.000 693.000
Varekostnad -137.000 -97.000 -139.000 -109.000 -171.000
Lønninger -279.000 -248.000 -249.000 -249.000 -246.000
Avskrivning -1.000 0 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -36.000 -52.000 -203.000 -212.000
Driftskostnader -525.000 -381.000 -440.000 -561.000 -632.000
Driftsresultat 117.000 125.000 82.000 191.000 61.000
Finansinntekter 1.000 -5.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 -5.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -113.000 0
Årsresultat 90.000 99.000 58.000 146.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 13.000 21.000 21.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 13.000 21.000 21.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 644.000 577.000 561.000 442.000 533.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 574.000 527.000 504.000 685.000 420.000
Sum omløpsmidler 1.218.000 1.105.000 1.065.000 1.127.000 953.000
Sum eiendeler 1.249.000 1.118.000 1.086.000 1.148.000 973.000
Sum opptjent egenkapital 523.000 432.000 333.000 275.000 242.000
Sum egenkapital 1.075.000 985.000 886.000 838.000 804.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 -41.000 47.000 0 0
Betalbar skatt 25.000 27.000 18.000 48.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 125.000 89.000 117.000 94.000
Utbytte 0 0 -113.000 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 20.000 43.000 22.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000 133.000 200.000 311.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 1.250.000 1.118.000 1.086.000 1.149.000 974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.044.000 972.000 865.000 816.000 784.000
Likviditetsgrad 1 7.0 8.3 5.3 3.6 5.6
Likviditetsgrad 2 7.0 8.3 5.3 3.6 5.6
Soliditet 86.1 88.1 81.6 72.9 82.6
Resultatgrad 18.2 24.7 15.7 25.4 8.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 9.4 11.3 7.1 16.7 6.3
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex