Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sogn Eigedom AS
Juridisk navn:  Sogn Eigedom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91798298
Postboks 731 Fax:
9171 Longyearbyen 9170 Longyearbyen
Fylke: Kommune:
Svalbard Svalbard
Org.nr: 994643592
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/2/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Total Rekneskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 43.000 22.000 45.000
Resultat: 0 -29.000 -4.000 -4.000 20.000
Egenkapital: 28.000 28.000 57.000 145.000 65.000
Regnskap for  Sogn Eigedom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 43.000 22.000 45.000
Driftskostnader 0 -29.000 -47.000 -25.000 -25.000
Driftsresultat 0 -29.000 -4.000 -4.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -29.000 -4.000 -4.000 20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -29.000 -4.000 -4.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 40.000 55.000 116.000 120.000
Sum omløpsmidler 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum eiendeler 28.000 42.000 57.000 118.000 122.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -75.000 -46.000 -42.000 -38.000
Sum egenkapital 28.000 28.000 57.000 145.000 65.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 57.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 0 14.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 42.000 57.000 118.000 122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 43.000 22.000 45.000
Driftsinntekter 0 0 43.000 22.000 45.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -4.000 -4.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -29.000 -43.000 -21.000 -20.000
Driftskostnader 0 -29.000 -47.000 -25.000 -25.000
Driftsresultat 0 -29.000 -4.000 -4.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -29.000 -4.000 -4.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 12.000 12.000 16.000 20.000
Sum varige driftsmidler 112.000 112.000 112.000 116.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler -85.000 -73.000 -57.000 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 40.000 55.000 116.000 120.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum eiendeler 28.000 42.000 57.000 118.000 122.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -75.000 -46.000 -42.000 -38.000
Sum egenkapital 28.000 28.000 57.000 145.000 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 57.000 57.000
Leverandørgjeld 0 14.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 14.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 42.000 57.000 118.000 122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 -12.000 2.000 2.000 2.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0 0.0
Soliditet 1 66.7 1 71.8 53.3
Resultatgrad -9.3 -18.2 44.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.5 0 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 0 16.4
Signatur
23.01.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
23.01.2020
Styreleiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex