Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sogn Byggconsult AS
Juridisk navn:  Sogn Byggconsult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Klippavegen 16 Klippavegen 16 Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 992821132
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/5/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Loftesnes Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-87.29%
Resultat  
  
-85.06%
Egenkapital  
  
3.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 365.000 2.872.000 2.208.000 3.193.000 2.758.000
Resultat: 213.000 1.426.000 717.000 1.406.000 -157.000
Egenkapital: 5.514.000 5.348.000 4.236.000 3.684.000 2.560.000
Regnskap for  Sogn Byggconsult AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 365.000 2.872.000 2.208.000 3.193.000 2.758.000
Driftskostnader -172.000 -1.490.000 -1.490.000 -1.822.000 -2.940.000
Driftsresultat 193.000 1.382.000 717.000 1.371.000 -181.000
Finansinntekter 20.000 46.000 0 35.000 39.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -15.000
Finans 20.000 44.000 -1.000 35.000 24.000
Resultat før skatt 213.000 1.426.000 717.000 1.406.000 -157.000
Skattekostnad -47.000 -314.000 -165.000 -282.000 161.000
Årsresultat 166.000 1.112.000 552.000 1.124.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.804.000 5.920.000 5.946.000 5.939.000 2.598.000
Sum omløpsmidler 79.000 841.000 493.000 382.000 2.313.000
Sum eiendeler 5.883.000 6.761.000 6.439.000 6.321.000 4.911.000
Sum opptjent egenkapital 5.414.000 5.248.000 4.136.000 3.584.000 2.460.000
Sum egenkapital 5.514.000 5.348.000 4.236.000 3.684.000 2.560.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 370.000 1.413.000 2.203.000 2.638.000 2.351.000
Sum gjeld og egenkapital 5.884.000 6.761.000 6.439.000 6.322.000 4.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 365.000 2.872.000 2.208.000 2.994.000 2.758.000
Andre inntekter 0 0 199.000 0
Driftsinntekter 365.000 2.872.000 2.208.000 3.193.000 2.758.000
Varekostnad -5.000 -23.000 -270.000 -97.000
Lønninger -31.000 -1.055.000 -1.316.000 -1.235.000 -2.308.000
Avskrivning 0 -2.000 -33.000 -163.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -430.000 -149.000 -284.000 -372.000
Driftskostnader -172.000 -1.490.000 -1.490.000 -1.822.000 -2.940.000
Driftsresultat 193.000 1.382.000 717.000 1.371.000 -181.000
Finansinntekter 20.000 46.000 0 35.000 39.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -15.000
Finans 20.000 44.000 -1.000 35.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 166.000 1.112.000 552.000 1.124.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 1.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 89.000
Driftsløsøre 13.000 0 0 2.000 7.000
Sum varige driftsmidler 13.000 0 0 2.000 96.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.791.000 5.919.000 5.945.000 5.937.000 2.503.000
Sum anleggsmidler 5.804.000 5.920.000 5.946.000 5.939.000 2.598.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 264.000 445.000 204.000 250.000
Andre fordringer 3.000 5.000 1.000 735.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 574.000 42.000 178.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 79.000 841.000 493.000 382.000 2.313.000
Sum eiendeler 5.883.000 6.761.000 6.439.000 6.321.000 4.911.000
Sum opptjent egenkapital 5.414.000 5.248.000 4.136.000 3.584.000 2.460.000
Sum egenkapital 5.514.000 5.348.000 4.236.000 3.684.000 2.560.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 993.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 46.000 3.000 152.000 98.000
Betalbar skatt 201.000 314.000 448.000 283.000 83.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 489.000 287.000 347.000 1.147.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000 565.000 1.466.000 1.856.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 1.413.000 2.203.000 2.638.000 2.351.000
Sum gjeld og egenkapital 5.884.000 6.761.000 6.439.000 6.322.000 4.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -291.000 -572.000 -1.710.000 -2.256.000 -38.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.6 0.2 0.1 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 0.2 0.1 1
Soliditet 93.7 79.1 65.8 58.3 52.1
Resultatgrad 52.9 48.1 32.5 42.9 -6.6
Rentedekningsgrad 6 7 -12.1
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 3.6 21.1 11.1 22.2 -2.9
Signatur
23.12.2021
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex