Software Dynamics As
Juridisk navn:  Software Dynamics As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45678807
Granavegen 66B Granavegen 66B Fax:
7670 Inderøy 7670 Inderøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Inderøy
Org.nr: 998932769
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/27/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8300%
Resultat  
  
187.18%
Egenkapital  
  
19.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 168.000 2.000 20.000 316.000 433.000
Resultat: 68.000 -78.000 -130.000 -137.000 150.000
Egenkapital: -284.000 -352.000 -274.000 -144.000 -7.000
Regnskap for  Software Dynamics As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 168.000 2.000 20.000 316.000 433.000
Driftskostnader -101.000 -80.000 -150.000 -452.000 -257.000
Driftsresultat 68.000 -78.000 -130.000 -137.000 176.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -26.000
Finans 0 0 0 0 -26.000
Resultat før skatt 68.000 -78.000 -130.000 -137.000 150.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -42.000
Årsresultat 68.000 -78.000 -130.000 -137.000 108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 100.000 129.000 128.000 104.000 55.000
Sum eiendeler 124.000 153.000 152.000 128.000 79.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -382.000 -304.000 -174.000 -37.000
Sum egenkapital -284.000 -352.000 -274.000 -144.000 -7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 408.000 505.000 426.000 272.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 124.000 153.000 152.000 128.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 168.000 2.000 20.000 316.000 433.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 168.000 2.000 20.000 316.000 433.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -276.000 -46.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -80.000 -150.000 -176.000 -211.000
Driftskostnader -101.000 -80.000 -150.000 -452.000 -257.000
Driftsresultat 68.000 -78.000 -130.000 -137.000 176.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -26.000
Finans 0 0 0 0 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 -78.000 -130.000 -137.000 108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 98.000 127.000 126.000 103.000 55.000
Sum omløpsmidler 100.000 129.000 128.000 104.000 55.000
Sum eiendeler 124.000 153.000 152.000 128.000 79.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -382.000 -304.000 -174.000 -37.000
Sum egenkapital -284.000 -352.000 -274.000 -144.000 -7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 0 10.000
Betalbar skatt -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 84.000 84.000 83.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 335.000 426.000 347.000 195.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 408.000 505.000 426.000 272.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 124.000 153.000 152.000 128.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -308.000 -376.000 -298.000 -168.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.7
Soliditet -230.1 -180.3 -112.5 -8.8
Resultatgrad 40.5 - -43.4 40.6
Rentedekningsgrad 6.8
Gjeldsgrad -1.4 -1.4 -1.6 -1.9 -12.4
Total kapitalrentabilitet 54.8 - -85.5 220.0
Signatur
07.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex