Software Consult AS
Juridisk navn:  Software Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61295490
Maskinvegen 15 Maskinvegen 15 Fax: 61292066
2640 Vinstra 2640 Vinstra
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Fron
Org.nr: 978712355
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/1/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Vinstra As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.49%
Resultat  
  
-4.41%
Egenkapital  
  
-20.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.239.000 1.311.000 1.402.000 1.302.000 1.325.000
Resultat: -71.000 -68.000 -93.000 14.000 114.000
Egenkapital: 271.000 342.000 409.000 502.000 488.000
Regnskap for  Software Consult AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.239.000 1.311.000 1.402.000 1.302.000 1.325.000
Driftskostnader -1.286.000 -1.354.000 -1.472.000 -1.263.000 -1.191.000
Driftsresultat -47.000 -43.000 -71.000 39.000 133.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -25.000 -27.000 -24.000 -25.000 -19.000
Finans -24.000 -25.000 -22.000 -25.000 -19.000
Resultat før skatt -71.000 -68.000 -93.000 14.000 114.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 -68.000 -93.000 14.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 637.000 680.000 723.000 710.000 710.000
Sum omløpsmidler 122.000 103.000 132.000 179.000 164.000
Sum eiendeler 759.000 783.000 855.000 889.000 874.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 215.000 283.000 376.000 361.000
Sum egenkapital 271.000 342.000 409.000 502.000 488.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 489.000 442.000 446.000 387.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 759.000 783.000 855.000 889.000 873.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.239.000 1.311.000 1.402.000 1.302.000 1.325.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.239.000 1.311.000 1.402.000 1.302.000 1.325.000
Varekostnad -453.000 -413.000 -589.000 -636.000 -458.000
Lønninger -655.000 -745.000 -713.000 -464.000 -509.000
Avskrivning -43.000 -43.000 -41.000 -39.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -135.000 -153.000 -183.000 -163.000 -185.000
Driftskostnader -1.286.000 -1.354.000 -1.472.000 -1.263.000 -1.191.000
Driftsresultat -47.000 -43.000 -71.000 39.000 133.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -25.000 -27.000 -24.000 -25.000 -19.000
Finans -24.000 -25.000 -22.000 -25.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 -68.000 -93.000 14.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 637.000 680.000 723.000 710.000 710.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 637.000 680.000 723.000 710.000 710.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 82.000 102.000 131.000 138.000 134.000
Andre fordringer 26.000 1.000 1.000 32.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 0 0 8.000 4.000
Sum omløpsmidler 122.000 103.000 132.000 179.000 164.000
Sum eiendeler 759.000 783.000 855.000 889.000 874.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 215.000 283.000 376.000 361.000
Sum egenkapital 271.000 342.000 409.000 502.000 488.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 197.000 207.000 196.000 190.000 185.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 47.000 89.000 56.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 67.000 72.000 62.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 153.000 121.000 89.000 78.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 489.000 442.000 446.000 387.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 759.000 783.000 855.000 889.000 873.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -367.000 -339.000 -314.000 -208.000 -222.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4
Soliditet 35.7 43.6 47.8 56.5 55.8
Resultatgrad -3.8 -3.3 -5.1 3 1
Rentedekningsgrad -1.9 -1.6 1.6 7
Gjeldsgrad 1.8 1.3 1.1 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -6.1 -5.2 -8.1 4.4 15.2
Signatur
13.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.06.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex