Snusjara Purkering AS
Juridisk navn:  Snusjara Purkering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62941497
Fax: 62941129
2264 Grinder 2264 Grinder
Fylke: Kommune:
Innlandet Grue
Org.nr: 979107617
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/22/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Solør Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.89%
Resultat  
  
330%
Egenkapital  
  
3.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.695.000 6.755.000 7.168.000 7.520.000 7.914.000
Resultat: 115.000 -50.000 160.000 445.000 831.000
Egenkapital: 2.660.000 2.570.000 2.610.000 2.699.000 2.672.000
Regnskap for  Snusjara Purkering AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.695.000 6.755.000 7.168.000 7.520.000 7.914.000
Driftskostnader -6.618.000 -6.840.000 -7.038.000 -7.107.000 -7.106.000
Driftsresultat 76.000 -85.000 130.000 412.000 807.000
Finansinntekter 39.000 34.000 34.000 42.000 36.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -9.000 -12.000
Finans 39.000 34.000 30.000 33.000 24.000
Resultat før skatt 115.000 -50.000 160.000 445.000 831.000
Skattekostnad -25.000 11.000 -50.000 -118.000 -217.000
Årsresultat 90.000 -39.000 110.000 327.000 613.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 673.000 749.000 924.000 1.264.000 1.598.000
Sum omløpsmidler 2.439.000 2.288.000 2.669.000 2.613.000 2.553.000
Sum eiendeler 3.112.000 3.037.000 3.593.000 3.877.000 4.151.000
Sum opptjent egenkapital 2.560.000 2.470.000 2.510.000 2.599.000 2.572.000
Sum egenkapital 2.660.000 2.570.000 2.610.000 2.699.000 2.672.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 20.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 467.000 984.000 1.157.000 1.440.000
Sum gjeld og egenkapital 3.111.000 3.037.000 3.594.000 3.876.000 4.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.600.000 6.653.000 7.067.000 7.407.000 7.639.000
Andre inntekter 95.000 102.000 102.000 112.000 275.000
Driftsinntekter 6.695.000 6.755.000 7.168.000 7.520.000 7.914.000
Varekostnad -4.729.000 -4.914.000 -4.998.000 -3.497.000 -3.351.000
Lønninger 0 0 0 -1.532.000 -1.442.000
Avskrivning -131.000 -186.000 -389.000 -400.000 -414.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.758.000 -1.740.000 -1.651.000 -1.678.000 -1.899.000
Driftskostnader -6.618.000 -6.840.000 -7.038.000 -7.107.000 -7.106.000
Driftsresultat 76.000 -85.000 130.000 412.000 807.000
Finansinntekter 39.000 34.000 34.000 42.000 36.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -9.000 -12.000
Finans 39.000 34.000 30.000 33.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 90.000 -39.000 110.000 327.000 613.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 281.000 293.000 282.000 250.000 219.000
Fast eiendom 323.000 306.000 359.000 583.000 727.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 142.000 275.000 423.000 603.000
Sum varige driftsmidler 384.000 448.000 634.000 1.006.000 1.329.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 50.000
Sum anleggsmidler 673.000 749.000 924.000 1.264.000 1.598.000
Varebeholdning 2.027.000 1.803.000 2.012.000 2.110.000 2.114.000
Kundefordringer 312.000 290.000 351.000 361.000 351.000
Andre fordringer 72.000 70.000 67.000 79.000 73.000
Sum investeringer 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Kasse, bank 13.000 111.000 225.000 48.000 0
Sum omløpsmidler 2.439.000 2.288.000 2.669.000 2.613.000 2.553.000
Sum eiendeler 3.112.000 3.037.000 3.593.000 3.877.000 4.151.000
Sum opptjent egenkapital 2.560.000 2.470.000 2.510.000 2.599.000 2.572.000
Sum egenkapital 2.660.000 2.570.000 2.610.000 2.699.000 2.672.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 190.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 20.000 39.000
Leverandørgjeld 251.000 226.000 427.000 268.000 295.000
Betalbar skatt 14.000 0 81.000 149.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 126.000 162.000 219.000 216.000
Utbytte 0 0 -200.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 151.000 115.000 114.000 221.000 243.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 467.000 984.000 1.157.000 1.440.000
Sum gjeld og egenkapital 3.111.000 3.037.000 3.594.000 3.876.000 4.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.988.000 1.821.000 1.685.000 1.456.000 1.113.000
Likviditetsgrad 1 5.4 4 2.7 2.3 1.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.7 0.4 0.3
Soliditet 85.5 84.6 72.6 69.6 64.4
Resultatgrad 1.1 -1.3 1.8 5.5 10.2
Rentedekningsgrad 32.5 45.8 67.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.7 -1.7 4.6 11.7 20.3
Signatur
23.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex