Snekker Andreas As
Juridisk navn:  Snekker Andreas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93033023
Tåjeveien 1B Tåjeveien 1B Fax:
1340 Skui 1340 Skui
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915344887
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/6/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.65%
Resultat  
  
-302.5%
Egenkapital  
  
-98.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 62.000 166.000 0 27.000 38.000
Resultat: -81.000 40.000 -11.000 7.000 -9.000
Egenkapital: 1.000 53.000 14.000 27.000 21.000
Regnskap for  Snekker Andreas As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 62.000 166.000 0 27.000 38.000
Driftskostnader -143.000 -126.000 -11.000 -20.000 -47.000
Driftsresultat -81.000 40.000 -11.000 7.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -81.000 40.000 -11.000 7.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -81.000 40.000 -11.000 7.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 61.000 14.000 27.000 21.000
Sum eiendeler 1.000 61.000 14.000 27.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 23.000 -16.000 -3.000 -9.000
Sum egenkapital 1.000 53.000 14.000 27.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 62.000 14.000 27.000 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.000 166.000 0 27.000 0
Andre inntekter 0 0 0 38.000
Driftsinntekter 62.000 166.000 0 27.000 38.000
Varekostnad -126.000 0 -20.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -143.000 0 -11.000 0 -47.000
Driftskostnader -143.000 -126.000 -11.000 -20.000 -47.000
Driftsresultat -81.000 40.000 -11.000 7.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -81.000 40.000 -11.000 7.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 61.000 14.000 27.000 21.000
Sum omløpsmidler 1.000 61.000 14.000 27.000 21.000
Sum eiendeler 1.000 61.000 14.000 27.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 23.000 -16.000 -3.000 -9.000
Sum egenkapital 1.000 53.000 14.000 27.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.000 62.000 14.000 27.000 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 52.000 14.000 27.000 21.000
Likviditetsgrad 1 6.8
Likviditetsgrad 2 6.8 0 0 0
Soliditet 100.0 85.5 1 1 1
Resultatgrad -130.6 24.1 25.9 -23.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -8.100.0 64.5 -78.6 25.9 -42.9
Signatur
21.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
JACOBSEN ANDREAS
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex