Snekker - Tømrer Roar Orrestad As
Juridisk navn:  Snekker - Tømrer Roar Orrestad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91824081
Tyssedalsvegen 27 Tyssedalsvegen 27 Fax:
5750 Odda 5750 Odda
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 890678742
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Odda Revisjon As
Regnskapsfører: Frekhaug Regnskap Øyvind Vaksvik
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.13%
Resultat  
  
-309.62%
Egenkapital  
  
-52.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.314.000 7.026.000 8.036.000 7.967.000 8.118.000
Resultat: -436.000 208.000 221.000 -177.000 180.000
Egenkapital: 350.000 732.000 578.000 357.000 534.000
Regnskap for  Snekker - Tømrer Roar Orrestad As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.314.000 7.026.000 8.036.000 7.967.000 8.118.000
Driftskostnader -6.792.000 -6.804.000 -7.798.000 -8.130.000 -7.919.000
Driftsresultat -478.000 222.000 239.000 -163.000 200.000
Finansinntekter 58.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -16.000 -14.000 -18.000 -14.000 -21.000
Finans 42.000 -14.000 -18.000 -14.000 -20.000
Resultat før skatt -436.000 208.000 221.000 -177.000 180.000
Skattekostnad 54.000 -54.000 0 0 -53.000
Årsresultat -382.000 154.000 221.000 -177.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 677.000 669.000 647.000 693.000 731.000
Sum omløpsmidler 1.021.000 2.489.000 1.284.000 1.333.000 1.180.000
Sum eiendeler 1.698.000 3.158.000 1.931.000 2.026.000 1.911.000
Sum opptjent egenkapital 250.000 632.000 478.000 257.000 434.000
Sum egenkapital 350.000 732.000 578.000 357.000 534.000
Sum langsiktig gjeld 45.000 133.000 223.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 1.348.000 2.382.000 1.220.000 1.446.000 1.080.000
Sum gjeld og egenkapital 1.698.000 3.159.000 1.931.000 2.026.000 1.910.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.249.000 6.913.000 7.976.000 7.907.000 8.058.000
Andre inntekter 65.000 112.000 60.000 60.000 59.000
Driftsinntekter 6.314.000 7.026.000 8.036.000 7.967.000 8.118.000
Varekostnad -2.293.000 -2.524.000 -3.529.000 -3.447.000 -3.432.000
Lønninger -3.351.000 -3.299.000 -3.161.000 -3.516.000 -3.343.000
Avskrivning -15.000 -14.000 -46.000 -72.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.133.000 -967.000 -1.062.000 -1.095.000 -1.054.000
Driftskostnader -6.792.000 -6.804.000 -7.798.000 -8.130.000 -7.919.000
Driftsresultat -478.000 222.000 239.000 -163.000 200.000
Finansinntekter 58.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -16.000 -14.000 -18.000 -14.000 -21.000
Finans 42.000 -14.000 -18.000 -14.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -382.000 154.000 221.000 -177.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 51.000 29.000 75.000 113.000
Sum varige driftsmidler 59.000 51.000 29.000 75.000 113.000
Sum finansielle anleggsmidler 618.000 618.000 618.000 618.000 618.000
Sum anleggsmidler 677.000 669.000 647.000 693.000 731.000
Varebeholdning 130.000 121.000 125.000 112.000 98.000
Kundefordringer 542.000 771.000 883.000 685.000 420.000
Andre fordringer 218.000 123.000 114.000 186.000 93.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 1.474.000 162.000 350.000 568.000
Sum omløpsmidler 1.021.000 2.489.000 1.284.000 1.333.000 1.180.000
Sum eiendeler 1.698.000 3.158.000 1.931.000 2.026.000 1.911.000
Sum opptjent egenkapital 250.000 632.000 478.000 257.000 434.000
Sum egenkapital 350.000 732.000 578.000 357.000 534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 45.000 133.000 223.000 296.000
Leverandørgjeld 427.000 1.333.000 542.000 669.000 317.000
Betalbar skatt 54.000 0 0 53.000
Skyldig offentlige avgifter 469.000 545.000 382.000 436.000 384.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 452.000 449.000 296.000 340.000 326.000
Sum kortsiktig gjeld 1.348.000 2.382.000 1.220.000 1.446.000 1.080.000
Sum gjeld og egenkapital 1.698.000 3.159.000 1.931.000 2.026.000 1.910.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -327.000 107.000 64.000 -113.000 100.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.7 1 1 0.8 1
Soliditet 20.6 23.2 29.9 17.6 2
Resultatgrad -7.6 3.2 3 2.5
Rentedekningsgrad -29.9 15.9 13.3 -11.6 9.5
Gjeldsgrad 3.9 3.3 2.3 4.7 2.6
Total kapitalrentabilitet -24.7 7 12.4 10.5
Signatur
12.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex