Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Smørfjord Bygdelag
Juridisk navn:  Smørfjord Bygdelag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
9713 Russenes 9713 Russenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 975599507
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/7/1989 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 51.000
Resultat: -49.000
Egenkapital: 114.000
Regnskap for  Smørfjord Bygdelag
Resultat 2010
Driftsinntekter 51.000
Driftskostnader -99.000
Driftsresultat -49.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -49.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 114.000
Sum eiendeler 114.000
Sum opptjent egenkapital 114.000
Sum egenkapital 114.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000
Andre inntekter 40.000
Driftsinntekter 51.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -99.000
Driftskostnader -99.000
Driftsresultat -49.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 114.000
Sum omløpsmidler 114.000
Sum eiendeler 114.000
Sum opptjent egenkapital 114.000
Sum egenkapital 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 114.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad -96.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -43.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex