Skulestadmo Dagligvarer As
Juridisk navn:  Skulestadmo Dagligvarer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56522840
Rema 1000 Skulestadmo Strandavegen 335 Rema 1000 Skulestadmo Strandavegen 335 Fax:
5710 Skulestadmo 5710 Skulestadmo
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 923829547
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 10/17/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema 1000 Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
6.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 40.503.000 0
Resultat: 41.000 0
Egenkapital: 531.000 500.000
Regnskap for  Skulestadmo Dagligvarer As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 40.503.000 0
Driftskostnader -40.467.000 0
Driftsresultat 36.000 0
Finansinntekter 5.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 5.000 0
Resultat før skatt 41.000 0
Skattekostnad -10.000 0
Årsresultat 31.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 89.000 0
Sum omløpsmidler 5.869.000 500.000
Sum eiendeler 5.958.000 500.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 0
Sum egenkapital 531.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.426.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.957.000 500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.041.000 0
Andre inntekter 462.000 0
Driftsinntekter 40.503.000 0
Varekostnad -34.052.000 0
Lønninger -2.607.000 0
Avskrivning -35.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.773.000 0
Driftskostnader -40.467.000 0
Driftsresultat 36.000 0
Finansinntekter 5.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 5.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 31.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 89.000 0
Sum varige driftsmidler 89.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 89.000 0
Varebeholdning 3.559.000 0
Kundefordringer 223.000 0
Andre fordringer 47.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.040.000 500.000
Sum omløpsmidler 5.869.000 500.000
Sum eiendeler 5.958.000 500.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 0
Sum egenkapital 531.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 4.606.000 0
Betalbar skatt 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 188.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 623.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.426.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.957.000 500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 443.000 500.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0
Soliditet 8.9 1
Resultatgrad 0.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 10.2 0
Total kapitalrentabilitet 0.7 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex