Skuleplassen As
Juridisk navn:  Skuleplassen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Steinsdalsvegen 283 Steinsdalsvegen 283 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 919162341
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/10/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Hardanger Og Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.35%
Resultat  
  
-10.28%
Egenkapital  
  
8300%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 194.000 214.000 208.000 16.000
Resultat: 96.000 107.000 -89.000 -48.000
Egenkapital: 82.000 -1.000 -108.000 -18.000
Regnskap for  Skuleplassen As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 194.000 214.000 208.000 16.000
Driftskostnader -65.000 -73.000 -260.000 -64.000
Driftsresultat 128.000 141.000 -53.000 -48.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -34.000 -35.000 -37.000 0
Finans -32.000 -34.000 -37.000 0
Resultat før skatt 96.000 107.000 -89.000 -48.000
Skattekostnad -13.000 0 0 0
Årsresultat 83.000 107.000 -89.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 877.000 895.000 912.000 853.000
Sum omløpsmidler 38.000 171.000 226.000 19.000
Sum eiendeler 915.000 1.066.000 1.138.000 872.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 -31.000 -138.000 -48.000
Sum egenkapital 82.000 -1.000 -108.000 -18.000
Sum langsiktig gjeld 809.000 1.048.000 1.188.000 725.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 19.000 57.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 915.000 1.066.000 1.137.000 872.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 194.000 214.000 208.000 16.000
Driftsinntekter 194.000 214.000 208.000 16.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -17.000 -17.000 -17.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -56.000 -243.000 -56.000
Driftskostnader -65.000 -73.000 -260.000 -64.000
Driftsresultat 128.000 141.000 -53.000 -48.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -34.000 -35.000 -37.000 0
Finans -32.000 -34.000 -37.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 83.000 107.000 -89.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 877.000 895.000 912.000 853.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 877.000 895.000 912.000 853.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 877.000 895.000 912.000 853.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.000 66.000 15.000 0
Andre fordringer 0 0 16.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 33.000 106.000 210.000 3.000
Sum omløpsmidler 38.000 171.000 226.000 19.000
Sum eiendeler 915.000 1.066.000 1.138.000 872.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 -31.000 -138.000 -48.000
Sum egenkapital 82.000 -1.000 -108.000 -18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 809.000 1.048.000 1.188.000 725.000
Leverandørgjeld 3.000 14.000 51.000 190.000
Betalbar skatt 12.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 4.000 5.000 -24.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 19.000 57.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 915.000 1.066.000 1.137.000 872.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 152.000 169.000 -146.000
Likviditetsgrad 1 1.6 9 4 0.1
Likviditetsgrad 2 1.6 9 4 0.1
Soliditet 9.0 -0.1 -9.5 -2.1
Resultatgrad 66.0 65.9 -25.5
Rentedekningsgrad 3.8 4 -1.4
Gjeldsgrad 10.2 -11.5 -49.4
Total kapitalrentabilitet 14.2 13.3 -4.7 -5.5
Signatur
20.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex