Skulegata AS
Juridisk navn:  Skulegata AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Evelyn Lode Motlandsmarka 12 c/o Evelyn Lode Motlandsmarka 12 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 994886940
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Secant As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.89%
Resultat  
  
19.03%
Egenkapital  
  
28.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 795.000 788.000 779.000 733.000 725.000
Resultat: 588.000 494.000 461.000 958.000 290.000
Egenkapital: 2.093.000 1.627.000 1.742.000 1.381.000 647.000
Regnskap for  Skulegata AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 795.000 788.000 779.000 733.000 725.000
Driftskostnader -129.000 -171.000 -203.000 353.000 -303.000
Driftsresultat 667.000 617.000 577.000 1.085.000 422.000
Finansinntekter 34.000 4.000 5.000 2.000 1.000
Finanskostnader -113.000 -127.000 -121.000 -129.000 -133.000
Finans -79.000 -123.000 -116.000 -127.000 -132.000
Resultat før skatt 588.000 494.000 461.000 958.000 290.000
Skattekostnad -122.000 -109.000 -100.000 -224.000 -73.000
Årsresultat 466.000 385.000 361.000 734.000 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.100.000 5.218.000 5.336.000 5.453.000 5.012.000
Sum omløpsmidler 326.000 247.000 715.000 508.000 357.000
Sum eiendeler 5.426.000 5.465.000 6.051.000 5.961.000 5.369.000
Sum opptjent egenkapital 1.993.000 1.527.000 1.642.000 1.281.000 547.000
Sum egenkapital 2.093.000 1.627.000 1.742.000 1.381.000 647.000
Sum langsiktig gjeld 3.184.000 3.701.000 3.972.000 4.247.000 4.394.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 136.000 337.000 334.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 5.427.000 5.464.000 6.051.000 5.962.000 5.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 795.000 788.000 779.000 733.000 725.000
Driftsinntekter 795.000 788.000 779.000 733.000 725.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -118.000 -118.000 -118.000 454.000 -223.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -53.000 -85.000 -101.000 -80.000
Driftskostnader -129.000 -171.000 -203.000 353.000 -303.000
Driftsresultat 667.000 617.000 577.000 1.085.000 422.000
Finansinntekter 34.000 4.000 5.000 2.000 1.000
Finanskostnader -113.000 -127.000 -121.000 -129.000 -133.000
Finans -79.000 -123.000 -116.000 -127.000 -132.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 466.000 385.000 361.000 734.000 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 12.000
Fast eiendom 5.100.000 5.218.000 5.336.000 326.000 326.000
Maskiner anlegg 0 0 5.127.000 4.674.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.100.000 5.218.000 5.336.000 5.453.000 5.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.100.000 5.218.000 5.336.000 5.453.000 5.012.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 204.000 197.000 192.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 183.000 0 0 0 0
Kasse, bank 143.000 247.000 511.000 311.000 165.000
Sum omløpsmidler 326.000 247.000 715.000 508.000 357.000
Sum eiendeler 5.426.000 5.465.000 6.051.000 5.961.000 5.369.000
Sum opptjent egenkapital 1.993.000 1.527.000 1.642.000 1.281.000 547.000
Sum egenkapital 2.093.000 1.627.000 1.742.000 1.381.000 647.000
Sum avsetninger til forpliktelser 133.000 131.000 127.000 127.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.184.000 3.701.000 3.972.000 4.247.000 4.394.000
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000
Betalbar skatt 120.000 105.000 100.000 85.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 19.000 22.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 30.000 218.000 227.000 209.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 136.000 337.000 334.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 5.427.000 5.464.000 6.051.000 5.962.000 5.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 176.000 111.000 378.000 174.000 29.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8 2.1 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 2.2 1.8 2.1 1.5 1.1
Soliditet 38.6 29.8 28.8 23.2 12.1
Resultatgrad 83.9 78.3 74.1 1 58.2
Rentedekningsgrad 5.9 4.9 4.8 8.4 3.2
Gjeldsgrad 1.6 2.4 2.5 3.3 7.3
Total kapitalrentabilitet 12.9 11.4 9.6 18.2 7.9
Signatur
08.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex