Skulegata 11 B AS
Juridisk navn:  Skulegata 11 B AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56529580
Skulegata 11A Skulegata 11A Fax:
5700 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 990698287
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.59%
Resultat  
  
19.59%
Egenkapital  
  
24.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 959.000 944.000 939.000 909.000 884.000
Resultat: 580.000 485.000 491.000 262.000 324.000
Egenkapital: 2.312.000 1.859.000 1.481.000 1.090.000 1.090.000
Regnskap for  Skulegata 11 B AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 959.000 944.000 939.000 909.000 884.000
Driftskostnader -280.000 -351.000 -324.000 -444.000 -341.000
Driftsresultat 679.000 592.000 615.000 466.000 543.000
Finansinntekter 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader -108.000 -113.000 -129.000 -208.000 -224.000
Finans -98.000 -108.000 -124.000 -203.000 -219.000
Resultat før skatt 580.000 485.000 491.000 262.000 324.000
Skattekostnad -128.000 -107.000 -99.000 -50.000 -12.000
Årsresultat 453.000 378.000 392.000 212.000 313.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.676.000 5.782.000 5.889.000 6.000.000 6.052.000
Sum omløpsmidler 938.000 427.000 514.000 443.000 879.000
Sum eiendeler 6.614.000 6.209.000 6.403.000 6.443.000 6.931.000
Sum opptjent egenkapital 2.232.000 1.779.000 1.401.000 1.010.000 990.000
Sum egenkapital 2.312.000 1.859.000 1.481.000 1.090.000 1.090.000
Sum langsiktig gjeld 3.705.000 3.304.000 3.703.000 4.087.000 4.403.000
Sum kortsiktig gjeld 596.000 1.045.000 1.219.000 1.265.000 1.438.000
Sum gjeld og egenkapital 6.613.000 6.208.000 6.403.000 6.442.000 6.931.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 959.000 944.000 939.000 909.000 884.000
Driftsinntekter 959.000 944.000 939.000 909.000 884.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -106.000 -108.000 -110.000 -112.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -174.000 -243.000 -214.000 -332.000 -228.000
Driftskostnader -280.000 -351.000 -324.000 -444.000 -341.000
Driftsresultat 679.000 592.000 615.000 466.000 543.000
Finansinntekter 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader -108.000 -113.000 -129.000 -208.000 -224.000
Finans -98.000 -108.000 -124.000 -203.000 -219.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 453.000 378.000 392.000 212.000 313.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.676.000 5.782.000 5.889.000 6.000.000 6.052.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.676.000 5.782.000 5.889.000 6.000.000 6.052.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.676.000 5.782.000 5.889.000 6.000.000 6.052.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 41.000 24.000 34.000 42.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 897.000 403.000 480.000 401.000 879.000
Sum omløpsmidler 938.000 427.000 514.000 443.000 879.000
Sum eiendeler 6.614.000 6.209.000 6.403.000 6.443.000 6.931.000
Sum opptjent egenkapital 2.232.000 1.779.000 1.401.000 1.010.000 990.000
Sum egenkapital 2.312.000 1.859.000 1.481.000 1.090.000 1.090.000
Sum avsetninger til forpliktelser 315.000 307.000 297.000 298.000 296.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.705.000 3.304.000 3.703.000 4.087.000 4.403.000
Leverandørgjeld 34.000 51.000 2.000 98.000 36.000
Betalbar skatt 120.000 96.000 100.000 47.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 443.000 897.000 1.117.000 1.120.000 1.402.000
Sum kortsiktig gjeld 596.000 1.045.000 1.219.000 1.265.000 1.438.000
Sum gjeld og egenkapital 6.613.000 6.208.000 6.403.000 6.442.000 6.931.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 342.000 -618.000 -705.000 -822.000 -559.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.4 0.4 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 1.6 0.4 0.4 0.4 0.6
Soliditet 35.0 29.9 23.1 16.9 15.7
Resultatgrad 70.8 62.7 65.5 51.3 61.4
Rentedekningsgrad 6.3 5.2 4.8 2.2 2.4
Gjeldsgrad 1.9 2.3 3.3 4.9 5.4
Total kapitalrentabilitet 10.4 9.6 9.7 7.3 7.9
Signatur
11.01.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex