Skulebygg Fester As
Juridisk navn:  Skulebygg Fester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Veidekke Entreprenør AS Postboks 506 Skøyen Skabos vei 4 Fax:
0214 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914793882
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/26/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.29%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
3.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 157.000 179.000 136.000 12.000 0
Resultat: 0 1.000 0 0 0
Egenkapital: 28.000 27.000 26.000 26.000 26.000
Regnskap for  Skulebygg Fester As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 157.000 179.000 136.000 12.000 0
Driftskostnader -157.000 -179.000 -136.000 -12.000 0
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 127.000 126.000 125.000 25.000 25.000
Sum eiendeler 128.000 127.000 126.000 26.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 -3.000 0 -4.000 -4.000
Sum egenkapital 28.000 27.000 26.000 26.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 128.000 127.000 126.000 26.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 157.000 0 0 0 0
Andre inntekter 179.000 136.000 12.000 0
Driftsinntekter 157.000 179.000 136.000 12.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -157.000 -179.000 -136.000 -12.000 0
Driftskostnader -157.000 -179.000 -136.000 -12.000 0
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 126.000 125.000 13.000 25.000
Sum omløpsmidler 127.000 126.000 125.000 25.000 25.000
Sum eiendeler 128.000 127.000 126.000 26.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 -3.000 0 -4.000 -4.000
Sum egenkapital 28.000 27.000 26.000 26.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 100.000 100.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 128.000 127.000 126.000 26.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 26.000 25.000 25.000 25.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 0 0
Soliditet 21.9 21.3 20.6 1 1
Resultatgrad 0 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.6 3.7 3.8 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.8 0 0 0
Signatur
08.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex