Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skrei Eiendom As
Juridisk navn:  Skrei Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76078665
Postboks 89 Storvågan Storvåganveien 28 Fax: 76078940
8310 Kabelvåg 8310 Kabelvåg
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 947790870
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/4/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Regnskapsfører: Adwice Svolvær As
Utvikling:
Omsetning  
  
88.85%
Resultat  
  
121.05%
Egenkapital  
  
51.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 965.000 511.000 494.000 486.000 470.000
Resultat: 378.000 171.000 181.000 187.000 -19.000
Egenkapital: 8.343.000 5.515.000 5.344.000 5.162.000 4.975.000
Regnskap for  Skrei Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 965.000 511.000 494.000 486.000 470.000
Driftskostnader -533.000 -613.000 -302.000 -301.000 -356.000
Driftsresultat 433.000 -101.000 193.000 186.000 115.000
Finansinntekter -5.000 275.000 -9.000 4.000 7.000
Finanskostnader -50.000 -3.000 -3.000 -2.000 -142.000
Finans -55.000 272.000 -12.000 2.000 -135.000
Resultat før skatt 378.000 171.000 181.000 187.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 378.000 171.000 181.000 187.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.889.000 3.762.000 3.976.000 4.191.000 4.405.000
Sum omløpsmidler 2.618.000 1.869.000 1.491.000 1.081.000 680.000
Sum eiendeler 11.507.000 5.631.000 5.467.000 5.272.000 5.085.000
Sum opptjent egenkapital 6.843.000 4.715.000 4.544.000 4.362.000 4.175.000
Sum egenkapital 8.343.000 5.515.000 5.344.000 5.162.000 4.975.000
Sum langsiktig gjeld 2.933.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 231.000 116.000 124.000 110.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 11.507.000 5.631.000 5.468.000 5.272.000 5.085.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 965.000 511.000 494.000 486.000 470.000
Driftsinntekter 965.000 511.000 494.000 486.000 470.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -122.000 -43.000 -39.000 -39.000 -39.000
Avskrivning -309.000 -215.000 -215.000 -215.000 -215.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -102.000 -355.000 -48.000 -47.000 -102.000
Driftskostnader -533.000 -613.000 -302.000 -301.000 -356.000
Driftsresultat 433.000 -101.000 193.000 186.000 115.000
Finansinntekter -5.000 275.000 -9.000 4.000 7.000
Finanskostnader -50.000 -3.000 -3.000 -2.000 -142.000
Finans -55.000 272.000 -12.000 2.000 -135.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 378.000 171.000 181.000 187.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.752.000 3.335.000 3.468.000 3.601.000 3.734.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.076.000 391.000 473.000 554.000 636.000
Sum varige driftsmidler 8.828.000 3.726.000 3.941.000 4.155.000 4.370.000
Sum finansielle anleggsmidler 61.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Sum anleggsmidler 8.889.000 3.762.000 3.976.000 4.191.000 4.405.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 0 0 0 0
Andre fordringer 72.000 0 13.000 13.000 13.000
Sum investeringer 1.336.000 1.179.000 627.000 0 0
Kasse, bank 1.195.000 690.000 851.000 1.068.000 666.000
Sum omløpsmidler 2.618.000 1.869.000 1.491.000 1.081.000 680.000
Sum eiendeler 11.507.000 5.631.000 5.467.000 5.272.000 5.085.000
Sum opptjent egenkapital 6.843.000 4.715.000 4.544.000 4.362.000 4.175.000
Sum egenkapital 8.343.000 5.515.000 5.344.000 5.162.000 4.975.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.933.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 3.000 6.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 220.000 112.000 117.000 110.000 108.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 231.000 116.000 124.000 110.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 11.507.000 5.631.000 5.468.000 5.272.000 5.085.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.387.000 1.753.000 1.367.000 971.000 570.000
Likviditetsgrad 1 11.3 16.1 1 9.8 6.2
Likviditetsgrad 2 11.3 16.1 1 9.8 6.2
Soliditet 72.5 97.9 97.7 97.9 97.8
Resultatgrad 44.9 -19.8 39.1 38.3 24.5
Rentedekningsgrad 8.7 -33.7 64.3 9 0.8
Gjeldsgrad 0.4 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.7 3.1 3.4 3.6 2.4
Signatur
01.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.02.2021
Prokura
Rørtveit Johannes Gunnar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex