Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skoleenga Borettslag
Juridisk navn:  Skoleenga Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bori Postboks 323 c/o BORI BBL Storgata 13 Fax:
2001 Lillestrøm 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 920723160
Aksjekapital: 120 NOK
Etableringsdato: 2/21/2018
Foretakstype: BRL
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bori Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
0.91%
Resultat  
  
-31.72%
Egenkapital  
  
19.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 668.000 662.000 576.000 268.000
Resultat: 99.000 145.000 143.000 102.000
Egenkapital: 610.000 511.000 366.000 222.000
Regnskap for  Skoleenga Borettslag
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 668.000 662.000 576.000 268.000
Driftskostnader -572.000 -520.000 -434.000 -164.000
Driftsresultat 95.000 141.000 141.000 103.000
Finansinntekter 4.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 4.000 4.000 2.000 -1.000
Resultat før skatt 99.000 145.000 143.000 102.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 99.000 145.000 143.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000
Sum omløpsmidler 637.000 589.000 382.000 233.000
Sum eiendeler 29.437.000 29.389.000 29.182.000 29.033.000
Sum opptjent egenkapital 490.000 391.000 246.000 102.000
Sum egenkapital 610.000 511.000 366.000 222.000
Sum langsiktig gjeld 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 79.000 16.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 29.437.000 29.390.000 29.182.000 29.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 668.000 662.000 576.000 268.000
Driftsinntekter 668.000 662.000 576.000 268.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -27.000 -26.000 -27.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -545.000 -494.000 -407.000 -164.000
Driftskostnader -572.000 -520.000 -434.000 -164.000
Driftsresultat 95.000 141.000 141.000 103.000
Finansinntekter 4.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 4.000 4.000 2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 99.000 145.000 143.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 5.000
Andre fordringer 131.000 122.000 81.000 73.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 506.000 468.000 300.000 155.000
Sum omløpsmidler 637.000 589.000 382.000 233.000
Sum eiendeler 29.437.000 29.389.000 29.182.000 29.033.000
Sum opptjent egenkapital 490.000 391.000 246.000 102.000
Sum egenkapital 610.000 511.000 366.000 222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000
Leverandørgjeld 27.000 79.000 14.000 11.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 79.000 16.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 29.437.000 29.390.000 29.182.000 29.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 610.000 510.000 366.000 222.000
Likviditetsgrad 1 23.6 7.5 23.9 21.2
Likviditetsgrad 2 23.6 7.5 23.9 21.2
Soliditet 2.1 1.7 1.3 0.8
Resultatgrad 14.2 21.3 24.5 38.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 47.3 56.5 78.7 129.8
Total kapitalrentabilitet 0.3 0.5 0.5 0.4
Signatur
07.06.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex